Szkolenia VAT

Szkolenia VAT to obszar szkoleń, które zorientowane są wokół tematyki podatku VAT. Szkoleniowcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty prawne związane z podatkiem VAT. Proponujemy Państwu zarówno szkolenia obejmujące najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku VAT w kontekście prawa RP, jak również dyrektyw unijnych w tym zakresie, a także certyfikowane kursy zawodowe – specjalisty w zakresie podatku VAT. Szkolenia VAT obejmują także kursy poświęcone przepisom niemieckiego podatku VAT, czy tematyce faktury elektronicznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi szkoleniami VAT:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatek VAT w usługach transportowych. 2017.06.30 2017.06.30 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.07.05 2017.07.05 Lublin
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.07.06 2017.07.06 Łódź
Split payment i inne rozwiązania uszczelniające na gruncie przepisów VAT. Obowiązki i obszary ryzyka dla podatników VAT- obowiązujące i projektowane regulacje prawne. 2017.07.07 2017.07.07 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.07.07 2017.07.07 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.07.10 2017.07.10 Poznań
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2017 - CIT, VAT. 2017.07.12 2017.07.14 Sopot
VAT 2017 / 2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.07.13 2017.07.13 Wrocław
VAT od podstaw - w oparciu o przykłady liczbowe i diagramy (schematy transakcji) 2017.07.13 2017.07.13 Szczecin
VAT 2017 / 2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.07.14 2017.07.14 Szczecin
VAT 2017/2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.07.27 2017.07.27 Katowice
Split payment czyli nowy pomysł na podatek VAT. Zmiany planowane od 1 września 2017 roku oraz 1 stycznia 2018 roku. 2017.07.27 2017.07.27 Wrocław
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.07.27 2017.07.27 Wrocław
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2017 - CIT, VAT. 2017.07.31 2017.08.02 Gródek n/ Dunajcem
Faktura VAT 2017 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje 2017. 2017.08.01 2017.08.01 Wrocław
Strony 12wszystkich 25

 

Wszystkie powyższe szkolenia VAT prowadzone są przez starannie dobranych ekspertów specjalizujących się w tym obszarze. Na zakończenie szkoleń VAT uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje. W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.