Szkolenia bilans / zamknięcie roku w ramach tego obszaru zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi zamykania i bilansowania roku podatkowego. Szkolenia bilans kierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Nasi eksperci prowadzący szkolenia z zamknięcia roku podatkowego w trakcie kursów zwracają szczególną uwagę na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

Polecamy artykuł Marcina Krupy, który jest biegłym rewidentem, menedżerem w Dziale Rewizji Finansowej BDO Sp. z o.o.

Badanie sprawozdania finansowego w małej jednostce

 

Najbliższe warsztaty z tematyki bilansu oraz zamknięcia roku finansowego

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.10.23 2017.10.23 Wrocław
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.10.27 2017.10.27 Katowice
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.09 2017.11.10 Szczecin
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.20 2017.11.21 Opole
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.21 2017.11.22 Łódź
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.21 2017.11.23 Katowice
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.22 2017.11.23 Lublin
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.30 Zakopane
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Poznań
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.30 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.28 2017.11.29 Bydgoszcz
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.28 2017.11.30 Wrocław
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.12.04 2017.12.07 Kraków
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.12.05 2017.12.05 Poznań
Strony 12wszystkich 19

Wszystkie szkolenia bilans / zamknięcie roku podatkowego są realizowane przez praktyków z wieloletnim stażem, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. W razie dodatkowych pytań dotyczących, któregoś z naszych szkoleń bilans / zamknięcie roku zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.