Szkolenia z rachunkowości

Firma BDO posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu rachunkowości tak w aspekcie polskich regulacji jak i standardów międzynarodowych MSR. Naszymi wykładowcami są  pracownicy BDO – biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.11.09 2017.12.08 Kraków
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.22 2017.11.23 Lublin
Akademia środków trwałych - ujęcie kompleksowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.11.23 2017.12.06 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.30 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Poznań
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.30 Zakopane
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.28 2017.11.30 Wrocław
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.28 2017.11.29 Bydgoszcz
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2017.11.29 2017.11.30 Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2017.12.01 2017.12.01 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.12.04 2017.12.07 Kraków
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2017.12.04 2017.12.05 Łódź
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.12.05 2017.12.05 Poznań
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2017.12.06 2017.12.06 Katowice
Strony 123wszystkich 34