Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.10 2018.06.08 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.05.12 2018.05.27 Poznań
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.05.19 2018.06.10 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.21 2018.06.19 Gdańsk
Interpretacja i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - cash flow 2018.05.23 2018.05.25 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.05.23 2018.05.23 Lublin
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2018.05.23 2018.05.23 Łódź
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku - aspekty podatkowe. 2018.05.25 2018.05.25 Warszawa
Faktura VAT 2018 - prawa i obowiązki - JPK VAT - wybrane zagadnienia - sankcje. 2018.05.25 2018.05.25 Wrocław
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.05.25 2018.05.25 Rzeszów
Kontrola VAT po 1 lipca 2018 roku - JPK i kasy on-line. 2018.05.28 2018.05.28 Warszawa
VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2018 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. 2018.05.28 2018.05.28 Wrocław
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.05.28 2018.05.28 Zielona Góra
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.05.28 2018.05.28 Szczecin
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.05.28 2018.05.28 Opole
Strony 12345wszystkich 117

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Ceny transferowe 2017- najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.06.26 - 2017.06.27
Miasto: Zielona Góra
Cena: 900.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Warsztaty zostały przygotowane z uwagi  na zmiany dotyczące cen transferowych wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 roku, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku oraz ze względu na natężenie kontroli w tym obszarze w ostatnich trzech latach. Przedstawimy najistotniejsze zagadnienia podatkowe z zakresu transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane oraz wytyczne Ministra Finansów dla kontroli UKS na rok 2017.

Jednocześnie zaplanowane warsztaty praktyczne ukierunkowane będą przede wszystkim na utrwalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji podatkowej, zgodnej z przepisami ustawowymi. Ćwiczenia bazują na transakcjach typowych, najczęściej spotykanych, co umożliwia rozwiązanie powszechnie występujących problemów, sprzyja kreatywności i wymianie doświadczeń. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uczestnikom uniknąć błędów w przygotowywaniu dokumentacji własnych transakcji oraz lepiej wpłynąć na wynik kontroli.

Program

Program

I. Podstawowe pojęcia. Podmiot powiązany. Podmiot niezależny. Cena transferowa. Cena rynkowa.
II. Identyfikacja podmiotów powiązanych w transakcjach międzynarodowych oraz w transakcjach krajowych:
 
1) Powiązania kapitałowe.  Powiązania wertykalne.  Powiązania horyzontalne.  Powiązania bezpośrednie.  Powiązania pośrednie.  Nowa definicja podmiotów powiązanych kapitałowo.
2) Powiązania personalne.  Powiązania rodzinne.   Powiązania wynikające ze stosunku pracy.  Powiązania majątkowe. 
3) Identyfikacja powiązań w transakcjach ze spółkami osobowymi.

III. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:

1) Podstawowe informacje na temat analizy danych porównawczych.  Analiza porównawcza podmiotu.  Analiza porównawcza przedmiotu.  Zasady uwzględnienia występujących różnic.
2) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.  Porównanie wewnętrzne.  Porównanie zewnętrzne. 
3) Metoda ceny odsprzedaży.  Porównanie wewnętrzne.   Porównanie zewnętrzne.
4) Metoda rozsądnej marży koszt plus.  Porównanie wewnętrzne.  Porównanie zewnętrzne.
5) Metoda marży transakcyjnej netto.  Porównanie wewnętrzne.  Porównanie zewnętrzne.
6) Metoda podziału zysków.
7) Sytuacje szczególne.  Usługi o niskiej wartości dodanej.  Transakcje finansowe.  Inne.

IV. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

1) Limity dokumentacyjne.
2) Ciężar dowodu w trakcie kontroli cen transferowych.   Kiedy analiza danych porównawczych ? Kiedy opis zgodności warunków transakcji ?
3) Elementy dokumentacji.  Dokumentacja na poziomie podmiotu.  Dokumentacja na poziomie grupy podmiotów powiązanych. 
4) Przegląd oraz aktualizacja dokumentacji.
5) Termin sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji.  
6) Oświadczenie w przedmiocie sporządzenia dokumentacji.
7) Sankcje za brak posiadania dokumentacji.

V. Obowiązki sprawozdawcze:
1) CIT / PIT TP.
2) Dokument CBC.
3) Inne obowiązki sprawozdawcze. 

VI. Porozumienia w sprawach cen transferowych:
1) Rodzaje porozumień.  Porozumienia jednostronne.  Porozumienia dwustronne.  Porozumienia wielostronne.
2) Zakres ochrony.

VII. Pozostałe zagadnienia.
VIII. Pytania odpowiedzi.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

900 zł + 23% VAT - za jedną osobę
790 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.06.26 - 2017.06.27 Zielona Góra 487617 900.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy