Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu po zmianach. 2018.07.25 2018.07.25 Warszawa
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.26 2018.07.26 Katowice
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.27 2018.07.27 Kraków
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.02 2018.08.02 Kraków
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.03 2018.08.03 Katowice
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2018.08.07 2018.08.07 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.08.17 2018.08.17 Poznań
Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Budżet: LETNIA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Budżet: LETNI KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Kadry i płace 2018 r. - naliczanie i rozliczanie świadczeń 2018.08.20 2018.08.23 Karpacz
LEASING OD PODSTAW. 2018.08.21 2018.08.21 Kraków
Budżet: PRZYGOTOWANIE DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 - kompendium wiedzy o finansach publicznych jednostek samorządu terytorialnego 2018.08.22 2018.08.22 Zakopane
Najlepsze praktyki controllingu. 2018.08.22 2018.08.24 Gdynia
Podatek od towarów i usług 2018/2019 - Split payment - raportowanie JPK_VAT - pojęcie należytej staranności - sankcje - alerty antykaruzelowe. 2018.08.24 2018.08.24 Gdańsk
Strony 12345wszystkich 96

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku. "Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości" (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.11 - 2017.12.12
Miasto: Katowice
Cena: 790.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących wartości godziwej.
 • Zapoznanie uczestników z definicjami, zasadami wyceny oraz obowiązkami w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych w zakresie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań przepisów polskich i MSSF.
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wyceny w wartości godziwej.
 • Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy MSSF a zasadami określonymi w przepisach polskich.
 • Uszczegółowienie wiedzy na temat zastosowania wymogów krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej w zakresie badania aktywów i zobowiązań wycenionych w wartości godziwej. Zapoznanie uczestników z wymogami dotyczącymi korzystania w trakcie badania z ekspertów powołanych przez biegłego rewidenta i rzeczoznawców.

Program poniższego szkolenia będzie realizowany zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi KIBR w roku 2017 i obejmuje łącznie 16 godzin (8 godzin z bloku rachunkowość i 8 godzin z bloku rewizja finansowa)

Program

Program

Część I Rachunkowość

1. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej - możliwości i wymogi ustawy o rachunkowości:

 • Definicja wartości godziwej.
 • Wartość godziwa, cena rynkowa, cena sprzedaży netto.
 • Zastosowanie wyceny według wartości godziwej dla aktywów niefinansowych.
 • Wartość godziwa w wycenie instrumentów finansowych - zakres i zasady.
 • Zastosowanie wyceny według wartości godziwej w rozliczaniu połączeń jednostek.
 • Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

2. Zastosowanie wyceny do wartości godziwej w szczególnych jednostkach

 • Wartość godziwa w wycenie aktywów i zobowiązań w bankach.
 • Wartość godziwa w wycenie aktywów i zobowiązań w funduszach inwestycyjnych.

3. MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej"

 • Definicja wartości godziwej.
 • Czynniki uwzględniane przy ustaleniu wartości godziwej: aktywa lub zobowiązania, rynek, uczestnicy rynku, cena.
 • Dodatkowe kwestie specyficzne dla rodzajów pozycji: aktywa niefinansowe, instrumenty finansowe, zobowiązania (finansowe i niefinansowe), własne instrumenty kapitałowe.
 • Hierarchia wartości godziwej.
 • Podejścia do wyceny: podejście rynkowe, podejście kosztowe, podejście przychodowe.
 • Ujawnienia informacji.
 • Wycena według wartości godziwej - przykłady zastosowania w MSSF.
 • Studium przypadków.

4. Metody wyceny:

 • Wprowadzenie do najczęściej stosowanych metod wyceny: DCF, podejście rynkowe, podejście kosztowe.
 • Wyceny w praktyce: wybór podejścia do wyceny - wady i zalety metod, na co uważać

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Cena: 790 zł + 23 %VAT

Cena obejmuje:uczestnictow w zajęciach, autorsie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonywanie płatności przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
09:00 - 16:00

Zgłoszenia przyjmuje:
Magdalena Rafalska
t: 22/543 16 97
f: 22/543 17 87
magdalena.rafalska@bdo.pl


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.11 - 2017.12.12 Katowice 735217 790.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy