Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 - Omówienie problematyki w aspekcie zmian na 2018 rok 2018.03.23 2018.03.23 Rzeszów
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.26 2018.03.27 Gdańsk
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku 2018.03.26 2018.03.27 Wrocław
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.26 2018.03.27 Katowice
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.03.26 2018.03.26 Olsztyn
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.27 2018.03.28 Warszawa
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.03.27 2018.03.27 Bydgoszcz
Optymalizacja dokumentów księgowych w świetle zmian w CIT i PIT z 2018 r. oraz ochrony danych osobowych (RODO). 2018.03.27 2018.03.27 Katowice
Psychologiczne aspekty windykacji 2018.04.04 2018.04.05 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.05 2018.04.05 Warszawa
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku - aspekty podatkowe. 2018.04.05 2018.04.05 Łódź
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.06 2018.04.06 Lublin
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku - aspekty podatkowe. 2018.04.06 2018.04.06 Gdańsk
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2018.04.06 2018.04.06 Wrocław
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.07 2018.04.15 Warszawa
Strony 12345wszystkich 141

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku. "Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości" (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.11 - 2017.12.12
Miasto: Katowice
Cena: 790.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących wartości godziwej.
 • Zapoznanie uczestników z definicjami, zasadami wyceny oraz obowiązkami w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych w zakresie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań przepisów polskich i MSSF.
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wyceny w wartości godziwej.
 • Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy MSSF a zasadami określonymi w przepisach polskich.
 • Uszczegółowienie wiedzy na temat zastosowania wymogów krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej w zakresie badania aktywów i zobowiązań wycenionych w wartości godziwej. Zapoznanie uczestników z wymogami dotyczącymi korzystania w trakcie badania z ekspertów powołanych przez biegłego rewidenta i rzeczoznawców.

Program poniższego szkolenia będzie realizowany zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi KIBR w roku 2017 i obejmuje łącznie 16 godzin (8 godzin z bloku rachunkowość i 8 godzin z bloku rewizja finansowa)

Program

Program

Część I Rachunkowość

1. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej - możliwości i wymogi ustawy o rachunkowości:

 • Definicja wartości godziwej.
 • Wartość godziwa, cena rynkowa, cena sprzedaży netto.
 • Zastosowanie wyceny według wartości godziwej dla aktywów niefinansowych.
 • Wartość godziwa w wycenie instrumentów finansowych - zakres i zasady.
 • Zastosowanie wyceny według wartości godziwej w rozliczaniu połączeń jednostek.
 • Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

2. Zastosowanie wyceny do wartości godziwej w szczególnych jednostkach

 • Wartość godziwa w wycenie aktywów i zobowiązań w bankach.
 • Wartość godziwa w wycenie aktywów i zobowiązań w funduszach inwestycyjnych.

3. MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej"

 • Definicja wartości godziwej.
 • Czynniki uwzględniane przy ustaleniu wartości godziwej: aktywa lub zobowiązania, rynek, uczestnicy rynku, cena.
 • Dodatkowe kwestie specyficzne dla rodzajów pozycji: aktywa niefinansowe, instrumenty finansowe, zobowiązania (finansowe i niefinansowe), własne instrumenty kapitałowe.
 • Hierarchia wartości godziwej.
 • Podejścia do wyceny: podejście rynkowe, podejście kosztowe, podejście przychodowe.
 • Ujawnienia informacji.
 • Wycena według wartości godziwej - przykłady zastosowania w MSSF.
 • Studium przypadków.

4. Metody wyceny:

 • Wprowadzenie do najczęściej stosowanych metod wyceny: DCF, podejście rynkowe, podejście kosztowe.
 • Wyceny w praktyce: wybór podejścia do wyceny - wady i zalety metod, na co uważać

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Cena: 790 zł + 23 %VAT

Cena obejmuje:uczestnictow w zajęciach, autorsie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonywanie płatności przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
09:00 - 16:00

Zgłoszenia przyjmuje:
Magdalena Rafalska
t: 22/543 16 97
f: 22/543 17 87
magdalena.rafalska@bdo.pl


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.11 - 2017.12.12 Katowice 735217 790.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy