Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.12.18 2017.12.19 Warszawa
Nowelizacja VAT 2018 oraz JPK oraz bieżące kluczowe problemy . 2018.01.09 2018.01.09 Opole
Nowelizacja VAT 2018 oraz JPK oraz bieżące kluczowe problemy . 2018.01.10 2018.01.10 Legnica
Leasing jako źródło finansowania środków trwałych. 2018.01.11 2018.01.11 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.01.12 2018.01.12 Lublin
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2018.01.15 2018.01.16 Lublin
Specjalne Strefy Ekonomiczne dla zaawansowanych. Rozliczenia z zakresu podatku dochodowego inwestora strefowego. 2018.01.15 2018.01.15 Katowice
System INTRASTAT - warsztaty praktyczne w aktualnym stanie prawnym. 2018.01.16 2018.01.16 Poznań
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.01.16 2018.01.16 Kraków
Faktura VAT 2018 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje. obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT. 2018.01.17 2018.01.17 Warszawa
Faktura VAT 2018 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje. obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT. 2018.01.17 2018.01.17 Poznań
Specjalne Strefy Ekonomiczne - aspekty prawne i rozliczenia podatkowe. 2018.01.18 2018.01.18 Szczecin
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.01.18 2018.01.19 Olsztyn
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.01.18 2018.01.19 Gdańsk
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.01.18 2018.01.18 Poznań
Strony 12345wszystkich 65

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.14 - 2017.12.15
Miasto: Gdańsk
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie oceny kondycji przedsiębiorstw na bazie sprawozdań finansowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych.

KORZYŚCI:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakich elementów sprawozdania finansowego można oczekiwać od poszczególnych podmiotów gospodarczych?
 • Na czym polegają ograniczenia informacyjne w sprawozdaniach podmiotów mikro i małych?
 • Kto i w jaki sposób odpowiada za rzetelność danych finansowych?
 • Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak interpretować kwoty pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak liczyć i interpretować wskaźniki finansowe?
 • Jakie występują ryzyka manipulacji danymi księgowymi oraz błędów w prezentacji informacji w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego?
 • Jak wychwytywać sygnały o potencjalnych manipulacjach i błędach księgowych?

METODOLOGIA: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Zagadnienia będą omawiane na podstawie zarówno autentycznych sprawozdań finansowych jak i przygotowanych przez prowadzącego potencjalnych przykładów błędów.

Uczestnicy będą aktywizowani poprzez liczne ćwiczenia warsztatowe, obejmujące grupową dyskusję, samodzielnie rozwiązywane zadania, pracę w grupach. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia uczestnicy proszeni są o przyniesienie kalkulatora.

Program

Program

1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów:

 • podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
 • uproszczenia w sprawozdawczości jednostek małych i mikro
 • struktura sprawozdań finansowych
 • obowiązki rejestracyjne i publikacyjne - jawność informacji
 • odpowiedzialność za rachunkowość i sankcje karne

2. Manipulacje księgowe - wprowadzenie:

 • rachunkowość kreatywna a fałszowanie sprawozdań finansowych
 • przyczyny fałszowania sprawozdań i manipulacji księgowych
 • techniki manipulacji księgowych: cookie jar, bump up earning, deep bath, window dressing, income smoothing

3. Ocena podmiotu na bazie bilansu:

 • konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych
 • interpretacja pozycji aktywów i pasywów
 • metody wyceny aktywów i ich wpływ na wartości wskaźników finansowych
 • najczęściej spotykane ,,triki" księgowe, błędy i manipulacje w pozycjach bilansu
 • ocena struktury bilansu - wskaźniki pokrycia
 • kapitał pracujący i jego znaczenie
 • ocena poziomu zadłużenia
 • ocena płynności
 • wpływ manipulacji na wartości wskaźników finansowych

4. Rachunek zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności:

 • treść rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
 • zasada współmierności kosztów
 •  interpretacja wyników:
  - brutto ze sprzedaży
  - ze sprzedaży
  - z działalności operacyjnej
  - finansowego brutto
  - EBIT
  - EBITDA
 • wychwytywanie ,,upiększeń" wyniku finansowego
  - przesunięcia okresowe przychodów i kosztów
  - akceleracja przychodów
  - aktywowanie kosztów
 • ocena rentowności podmiotu - punkt widzenia zarządu
 • wskaźniki rentowności sprzedaży
 • ocena rentowności - punkt widzenia akcjonariuszy
 • wskaźniki rentowności kapitału

5. Rachunek przepływów pieniężnych (cash - flow):

 • przychody a wpływy, wydatki a koszty
 • podział strukturalny strumieni przepływów pieniężnych
 • interpretacja korekt w rachunku przepływów
 • analiza wskaźnikowa cash-flow
 • wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie wiarygodności sprawozdań finansowych
 • manipulacja przepływami pieniężnymi


Prowadzący

Prowadzący

dr Adam Chmielewski
praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Finansów i Rachunkowości). Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, cash flow, działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Działalność szkoleniową prowadzi od 1997 roku, przeplata ją doświadczeniami praktycznymi - kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Autor licznych publikacji z dziedziny rachunkowości. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta
i zasiada w komitecie audytu spółki ubezpieczeniowej. Pan Adam posiada 15-letni staż w prowadzeniu szkoleń.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.14 - 2017.12.15 Gdańsk 911417 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy