Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.12.18 2017.12.19 Warszawa
Nowelizacja VAT 2018 oraz JPK oraz bieżące kluczowe problemy . 2018.01.09 2018.01.09 Opole
Nowelizacja VAT 2018 oraz JPK oraz bieżące kluczowe problemy . 2018.01.10 2018.01.10 Legnica
Leasing jako źródło finansowania środków trwałych. 2018.01.11 2018.01.11 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.01.12 2018.01.12 Lublin
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2018.01.15 2018.01.16 Lublin
Specjalne Strefy Ekonomiczne dla zaawansowanych. Rozliczenia z zakresu podatku dochodowego inwestora strefowego. 2018.01.15 2018.01.15 Katowice
System INTRASTAT - warsztaty praktyczne w aktualnym stanie prawnym. 2018.01.16 2018.01.16 Poznań
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.01.16 2018.01.16 Kraków
Faktura VAT 2018 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje. obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT. 2018.01.17 2018.01.17 Warszawa
Faktura VAT 2018 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje. obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT. 2018.01.17 2018.01.17 Poznań
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.01.18 2018.01.19 Olsztyn
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.01.18 2018.01.19 Gdańsk
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.01.18 2018.01.18 Poznań
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.01.18 2018.02.02 Kraków
Strony 12345wszystkich 65

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.12 - 2017.12.12
Miasto: Katowice
Cena: 690.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z regułami interpretacji, zastosowania i samodzielnego przygotowania podstawowych siedmiu narzędzi kontroli jakości.
Przećwiczenie stosowania w/w narzędzi w ramach opracowanych ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:
Inżynierowie i pracownicy działu jakości, pracownicy działu technologicznego, mistrzowie oraz kierownictwo produkcji
W związku z wyższym poziomem przeprowadzaniem ćwiczeń (obliczeń matematycznych), osoby oddelegowane do przeszkolenia powinny posiadać, co najmniej średnie wykształcenie.

Program

Program

1. Podstawy i główni twórcy statystycznej teorii oceny jakości

 • Podstawy "myślenia statystycznego" - podejmowania decyzji w oparciu o dane (zalety i zagrożenia)
 • Dobre praktyki
 • Omówienie podstawowych kategorii danych
 • Główni twórcy

2. Zmienność w procesie produkcji

 • Zmienność
 • Różnorodność

3. Schemat blokowy

 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania schematów blokowych
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne

4. Arkusz kontrolny

 • Omówienie podstawowych zalet zapisu i agregacji danych w oparciu o arkusze kontrolne - na bazie praktycznych przykładów
 • Wyjaśnienie podstawowych typów najczęściej stosowanych modeli arkuszy kontrolnych
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne

5. Histogram, krzywa rozkładu normalnego i wskaźniki oceny sprawności procesu

 • Wprowadzenie teoretyczne do oceny zmienności procesu
 • Dwa podstawowe typy/przyczyny  zmienności
 • Wyjaśnienie podstawowych zalet oraz zasad związanych z przygotowywaniem histogramu
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne
 • Omówienie zasad interpretacji histogramu
 • Podstawowe metody pomiaru poziomu  zmienności (podstawowe miary zmienności i położenia)
 • Rozkład normalny i reguła +/- 3 sigma oraz +/- 6 sigma
 • Podstawowe parametry oceny zmienności procesu - wyjaśnienie zasad obliczeń i interpretacji współczynnika Cp i Cpk

6. Wykres rozrzutu

 • Omówienie celu i zalet zastosowania wykresu rozrzutu
 • Wyjaśnienie zasad związanych z przygotowywaniem wykresu rozrzutu
 • Ćwiczenie praktyczne
 • Zasady interpretacji wykresu
 • Współczynnik korelacji Pearsona
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki

7. Rybia ość

 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania diagramu
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne

8. Wykres Pareto

 • Omówienie celu i zalet zastosowania wykresu Pareto
 • Zasada 20/80
 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania wykresu
 • Ćwiczenie praktyczne
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki

9. Wykresy kontrolne

 • Cel i zastosowanie
 • Wpływ czasu na poziom i rodzaj zmienności
 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania wykresu
 • Rodzaje wykresów kontrolnych
 • Podstawowe zasady interpretacji wykresu i pojawiających się na nim sygnałów
 • Ćwiczenie praktyczne - tworzenie wykresu XR


Prowadzący

Prowadzący

Karol Kalnik

Absolwent Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w ramach specjalizacji - zarządzania jakością i technologią produkcji. Zdobywał doświadczenie pracując przez 10 lat w branży motoryzacyjnej, na stanowiskach dozoru obszarów produkcyjnych, trenera i koordynatora kluczowych zagadnień systemu GM GMS (Globalnego systemu produkcji General Motors -opartego na filozofii Lean Manufacturing). Specjalista z zakresu zarządzania jakością, pracy standaryzowanej oraz systemów ciągłego doskonalenia. Obecnie realizuje projekty wdrożeniowe jako: konsultant, trener wewnętrzny i wykładowca narzędzi systemu Lean Manufacturing na kursach i warsztatach tematycznych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

 

Termin realizacji szkolenia: 12 grudnia 2017r.

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice

Godziny: 09:00-16:00

Cena* :

690 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe oraz lunch 
 • certyfikat uczestnictwa 

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.12 - 2017.12.12 Katowice 935717 690.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy