Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu po zmianach. 2018.07.25 2018.07.25 Warszawa
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.26 2018.07.26 Katowice
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.27 2018.07.27 Kraków
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.02 2018.08.02 Kraków
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.03 2018.08.03 Katowice
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2018.08.07 2018.08.07 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.08.17 2018.08.17 Poznań
Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Budżet: LETNIA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Budżet: LETNI KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Kadry i płace 2018 r. - naliczanie i rozliczanie świadczeń 2018.08.20 2018.08.23 Karpacz
LEASING OD PODSTAW. 2018.08.21 2018.08.21 Kraków
Najlepsze praktyki controllingu. 2018.08.22 2018.08.24 Gdynia
Budżet: PRZYGOTOWANIE DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 - kompendium wiedzy o finansach publicznych jednostek samorządu terytorialnego 2018.08.22 2018.08.22 Zakopane
Podatek od towarów i usług 2018/2019 - Split payment - raportowanie JPK_VAT - pojęcie należytej staranności - sankcje - alerty antykaruzelowe. 2018.08.24 2018.08.24 Gdańsk
Strony 12345wszystkich 96

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.12 - 2017.12.12
Miasto: Katowice
Cena: 690.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z regułami interpretacji, zastosowania i samodzielnego przygotowania podstawowych siedmiu narzędzi kontroli jakości.
Przećwiczenie stosowania w/w narzędzi w ramach opracowanych ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:
Inżynierowie i pracownicy działu jakości, pracownicy działu technologicznego, mistrzowie oraz kierownictwo produkcji
W związku z wyższym poziomem przeprowadzaniem ćwiczeń (obliczeń matematycznych), osoby oddelegowane do przeszkolenia powinny posiadać, co najmniej średnie wykształcenie.

Program

Program

1. Podstawy i główni twórcy statystycznej teorii oceny jakości

 • Podstawy "myślenia statystycznego" - podejmowania decyzji w oparciu o dane (zalety i zagrożenia)
 • Dobre praktyki
 • Omówienie podstawowych kategorii danych
 • Główni twórcy

2. Zmienność w procesie produkcji

 • Zmienność
 • Różnorodność

3. Schemat blokowy

 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania schematów blokowych
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne

4. Arkusz kontrolny

 • Omówienie podstawowych zalet zapisu i agregacji danych w oparciu o arkusze kontrolne - na bazie praktycznych przykładów
 • Wyjaśnienie podstawowych typów najczęściej stosowanych modeli arkuszy kontrolnych
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne

5. Histogram, krzywa rozkładu normalnego i wskaźniki oceny sprawności procesu

 • Wprowadzenie teoretyczne do oceny zmienności procesu
 • Dwa podstawowe typy/przyczyny  zmienności
 • Wyjaśnienie podstawowych zalet oraz zasad związanych z przygotowywaniem histogramu
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne
 • Omówienie zasad interpretacji histogramu
 • Podstawowe metody pomiaru poziomu  zmienności (podstawowe miary zmienności i położenia)
 • Rozkład normalny i reguła +/- 3 sigma oraz +/- 6 sigma
 • Podstawowe parametry oceny zmienności procesu - wyjaśnienie zasad obliczeń i interpretacji współczynnika Cp i Cpk

6. Wykres rozrzutu

 • Omówienie celu i zalet zastosowania wykresu rozrzutu
 • Wyjaśnienie zasad związanych z przygotowywaniem wykresu rozrzutu
 • Ćwiczenie praktyczne
 • Zasady interpretacji wykresu
 • Współczynnik korelacji Pearsona
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki

7. Rybia ość

 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania diagramu
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki
 • Ćwiczenie praktyczne

8. Wykres Pareto

 • Omówienie celu i zalet zastosowania wykresu Pareto
 • Zasada 20/80
 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania wykresu
 • Ćwiczenie praktyczne
 • Przydatne wskazówki i dobre praktyki

9. Wykresy kontrolne

 • Cel i zastosowanie
 • Wpływ czasu na poziom i rodzaj zmienności
 • Wyjaśnienie podstawowych reguł opracowywania wykresu
 • Rodzaje wykresów kontrolnych
 • Podstawowe zasady interpretacji wykresu i pojawiających się na nim sygnałów
 • Ćwiczenie praktyczne - tworzenie wykresu XR


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

 

Termin realizacji szkolenia: 12 grudnia 2017r.

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice

Godziny: 09:00-16:00

Cena* :

690 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe oraz lunch 
 • certyfikat uczestnictwa 

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.12 - 2017.12.12 Katowice 935717 690.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy