Wyniki wyszukiwania dla kategorii "Otwarte "


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2018.02.26 2018.02.27 Warszawa
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.02.26 2018.02.27 Wrocław
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.02.26 2018.02.27 Katowice
Techniki fałszowania sprawozdań finansowych - "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych 2018.02.26 2018.02.27 Gdańsk
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.02.26 2018.02.26 Warszawa
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.02.27 2018.02.28 Warszawa
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2018.02.28 2018.02.28 Kraków
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.02.28 2018.02.28 Łódź
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.02.28 2018.02.28 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.02.28 2018.02.28 Warszawa
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.02.28 2018.02.28 Lublin
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian. 2018.03.01 2018.03.01 Warszawa
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.03.02 2018.03.02 Poznań
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.03.03 2018.03.11 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.03.05 2018.03.06 Warszawa
Strony 12345wszystkich 117

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.02.22 2018.02.27 Rzeszów
Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów 2018.03.05 2018.03.20 Wrocław
Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów 2018.04.12 2018.04.20 Poznań