Wyniki wyszukiwania dla kategorii "Otwarte "


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatki 2018 - rewolucja w VAT i CIT. 2017.09.28 2017.09.29 Poznań
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.09.28 2017.09.29 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Kraków
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Katowice
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Aspekty prawne i podatkowe. 2017.09.28 2017.09.29 Olsztyn
Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia oraz planowane zmiany na 2018 rok. 2017.09.29 2017.09.29 Wrocław
Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). 2017.09.29 2017.09.29 Gdańsk
Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). 2017.09.29 2017.09.29 Łódź
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.02 2017.10.17 Katowice
Techniki fałszowania sprawozdań finansowych - "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych 2017.10.02 2017.10.03 Szczecin
System INTRASTAT w 2017 roku - warsztaty praktyczne. 2017.10.02 2017.10.02 Lublin
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe" 2017.10.04 2017.10.05 Łódź
Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna. Warsztaty praktyczne. 2017.10.05 2017.10.06 Warszawa
Ceny transferowe 2017- najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2017.10.05 2017.10.06 Katowice
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2017.10.05 2017.10.06 Wrocław
Strony 12345wszystkich 149