Wyniki wyszukiwania dla kategorii "Otwarte "


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.10 2017.10.10 Opole
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.10.10 2017.10.10 Łódź
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.11 2017.10.12 Lublin
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2017.10.12 2017.10.13 Szczecin
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2017.10.12 2017.10.13 Warszawa
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.12 2017.10.12 Łódź
Ekonomiczne aspekty windykacji. Studium przypadków. 2017.10.12 2017.10.12 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.10.12 2017.12.08 Katowice
Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC 2017.10.13 2017.10.13 Katowice
System Pull 2017.10.13 2017.10.13 Wrocław
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.10.13 2017.10.13 Gdańsk
VAT od podstaw oraz JPK, podzielona płatność 2018 . 2017.10.13 2017.10.13 Opole
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.13 2017.10.13 Olsztyn
Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. 2017.10.16 2017.10.17 Warszawa
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług. 2017.10.16 2017.10.16 Warszawa
Strony 12345wszystkich 149