Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.04.23 2018.04.23 Gdańsk
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.04.25 2018.04.26 Gdańsk
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.04.26 2018.04.26 Gdańsk
Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2018.04.26 2018.04.27 Gdańsk
Reklama, reprezentacja sprzedaż premiowa - aspekty podatkowe. 2018.05.11 2018.05.11 Gdańsk
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.05.12 2018.06.30 Gdańsk
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.05.15 2018.05.24 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.05.17 2018.05.17 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.05.18 2018.05.18 Gdańsk
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.21 2018.06.19 Gdańsk
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.06.16 2018.06.24 Gdańsk
MSSF 9 - Iinstrumenty finansowe. 2018.06.26 2018.06.26 Gdańsk
Strony 1wszystkich 12

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.03.10 2018.04.22 Gdańsk