Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.11.24 2017.11.24 Gdańsk
Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). 2017.11.29 2017.11.29 Gdańsk
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.12.06 2017.12.07 Gdańsk
Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna. Warsztaty praktyczne. 2017.12.07 2017.12.08 Gdańsk
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Aspekty prawne i podatkowe. 2017.12.07 2017.12.08 Gdańsk
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.12.11 2017.12.14 Gdańsk
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2017.12.14 2017.12.15 Gdańsk
Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. 2017.12.14 2017.12.15 Gdańsk
Strony 1wszystkich 8

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Emerytury - zmiany od 1.10.2017 r. 2017.11.23 2017.11.23 Gdańsk
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.12.01 2017.12.01 Gdańsk
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH 2017.12.06 2017.12.06 Gdańsk
Umowy cywilnoprawne 2018 2017.12.08 2017.12.08 Gdańsk
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania w 2018 r. 2017.12.11 2017.12.11 Gdańsk