Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Techniki fałszowania sprawozdań finansowych - "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych 2018.02.26 2018.02.27 Gdańsk
Podatek od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa. 2018.03.16 2018.03.16 Gdańsk
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.03.22 2018.03.23 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.03.23 2018.03.23 Gdańsk
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.26 2018.03.27 Gdańsk
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.04.06 2018.04.06 Gdańsk
Usługi budowlane oraz budowlano montażowe, w tym wykonywane na warunkach FIDIC - opodatkowanie VAT, CIT, PIT - najnowsze zmiany. 2018.04.10 2018.04.10 Gdańsk
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.04.21 2018.06.30 Gdańsk
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.05.12 2018.06.30 Gdańsk
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.21 2018.06.19 Gdańsk
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.06.16 2018.06.24 Gdańsk
Strony 1wszystkich 11

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.03.10 2018.04.22 Gdańsk
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.03.21 2018.04.12 Gdańsk