Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.21 2018.06.19 Gdańsk
Reklama, reprezentacja, sprzedaż premiowa - aspekty podatkowe. 2018.06.19 2018.06.19 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.06.22 2018.06.22 Gdańsk
Kontrola VAT po 1 lipca 2018 roku - JPK i kasy on-line. 2018.06.25 2018.06.25 Gdańsk
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.06.26 2018.06.27 Gdańsk
MSSF 9 - Iinstrumenty finansowe. 2018.06.26 2018.06.26 Gdańsk
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.06.28 2018.06.28 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.07.04 2018.07.04 Gdańsk
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2018.08.07 2018.08.07 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.08.28 2018.08.28 Gdańsk
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.09.08 2018.11.24 Gdańsk
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.09.08 2018.09.16 Gdańsk
Strony 1wszystkich 12
Nie znaleziono szkoleń