Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.04.12 2018.04.20 Katowice
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 2018.04.21 2018.07.07 Katowice
Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2018.04.25 2018.04.27 Katowice
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku 2018.04.26 2018.04.27 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.26 2018.04.26 Katowice
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.04.27 2018.04.27 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2018.04.28 2018.07.07 Katowice
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.07 2018.06.05 Katowice
Controlling Produkcji - zaawansowane techniki. 2018.05.10 2018.06.20 Katowice
Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 2018.05.12 2018.09.30 Katowice
Akademia VAT 2018. Warsztaty praktyczne dla średniozaawansowanych. 2018.05.14 2018.05.22 Katowice
Specjalne strefy ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania podmiotów w strefie z uwzględnieniem zmian w 2018 roku. 2018.05.15 2018.05.15 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.05.16 2018.05.16 Katowice
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku 2018.05.17 2018.05.18 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.05.17 2018.05.18 Katowice
Strony 12wszystkich 20

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.28 2018.06.03 Katowice
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.06.12 2018.06.20 Katowice