Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.08.27 2018.08.27 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.09.01 2018.11.17 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia popołudniowe 2018.09.04 2018.11.13 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.09.08 2018.12.16 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.09.13 2018.09.13 Katowice
Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2018.09.17 2018.09.18 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.09.17 2018.09.25 Katowice
Windykacja dla księgowych - jak współpracować z radcą prawnym. 2018.09.17 2018.09.17 Katowice
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.09.20 2018.09.21 Katowice
Faktura VAT 2018 - prawa i obowiązki - JPK VAT- wybrane zagadnienia - sankcje. 2018.09.21 2018.09.21 Katowice
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2018.09.24 2018.09.25 Katowice
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.09.25 2018.09.26 Katowice
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2018.09.26 2018.09.26 Katowice
Certyfikowany specjalista do spraw rachunkowości podatkowej 2018.09.27 2018.10.05 Katowice
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.09.27 2018.10.26 Katowice
Strony 12wszystkich 22
Nie znaleziono szkoleń