Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku."Moduł XVII - Konsolidacja sprawozdań finansowych" 2017.11.22 2017.11.24 Katowice
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2017.11.29 2017.11.30 Katowice
Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2017.11.30 2017.12.15 Katowice
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.11.30 2017.12.01 Katowice
Wprowadzenie do systemu Lean M. i Gra piwna 2017.12.01 2017.12.01 Katowice
Wprowadzenie do mapowania strumienia wartości 2017.12.04 2017.12.04 Katowice
Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie dochodów transgranicznych - podatek u źródła oraz najem siły roboczej. 2017.12.04 2017.12.05 Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2017.12.06 2017.12.06 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.12.07 2017.12.07 Katowice
TPM - Produktywne Utrzymanie Ruchu 2017.12.08 2017.12.08 Katowice
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.12.11 2017.12.11 Katowice
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku. "Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości" 2017.12.11 2017.12.12 Katowice
Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC 2017.12.12 2017.12.12 Katowice
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2017.12.13 2017.12.13 Katowice
Uszczelnianie VAT - zmiany w przepisach i praktyce organów podatkowych. 2017.12.18 2017.12.18 Katowice
Strony 12wszystkich 20

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.11.16 2017.11.24 Katowice
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych - aspekty praktyczne 2017.11.24 2017.11.24 Katowice
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.11.28 2017.11.28 Katowice
Budżet: ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.11.29 2017.11.29 Katowice
Prawo Pracy w drugiej połowie 2017 roku. Świadectwa pracy, nowy wzór świadectwa pracy, zmiany w zakresie ZFŚS i w tworzeniu regulaminów, stawka godzinowa przy umowie zlecenie. Zmiany od 1 stycznia 201 2017.12.12 2017.12.12 Katowice