Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT - zmiany 2017/2018 i praktyczne problemy SPLIT PAYMENT 2018. 2017.09.27 2017.09.27 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Katowice
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.02 2017.10.17 Katowice
Ceny transferowe 2017- najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2017.10.05 2017.10.06 Katowice
TPM - Produktywne Utrzymanie Ruchu 2017.10.06 2017.10.06 Katowice
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Katowice
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2017.10.07 2018.01.13 Katowice
Macierz QFD - Dom jakości 2017.10.10 2017.10.10 Katowice
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.10.12 2017.12.08 Katowice
Siedem podstawowych narzędzi kontroli jakości - 7QC 2017.10.13 2017.10.13 Katowice
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 2017.10.14 2018.02.03 Katowice
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego 2017.10.19 2018.02.01 Katowice
Usługi budowlane oraz budowlano montażowe, w tym wykonywane na warunkach FIDIC - opodatkowanie VAT, CIT, PIT - najnowsze zmiany. 2017.10.20 2017.10.20 Katowice
Faktura VAT 2017 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje 2017 - Split payment. 2017.10.20 2017.10.20 Katowice
Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia oraz planowane zmiany na 2018 rok. 2017.10.24 2017.10.24 Katowice
Strony 12wszystkich 29

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.09.23 2017.10.01 Katowice
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.02 2017.10.02 Katowice
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.09 2017.10.09 Katowice
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA KONIEC I NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2017.10.11 2017.10.11 Katowice
Najnowsze oraz projektowane zmiany w prawie pracy 2017 oraz bieżące kontrowersje 2017.10.11 2017.10.11 Katowice