Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2018.02.28 2018.02.28 Kraków
Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. 2018.03.06 2018.03.07 Kraków
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.03.12 2018.03.13 Kraków
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.03.14 2018.03.14 Kraków
Faktura VAT 2018 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje. obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT. 2018.03.14 2018.03.14 Kraków
System INTRASTAT w 2018 roku. Warsztaty praktyczne.- wypełnianie deklaracji na platformie PUESC. 2018.03.15 2018.03.15 Kraków
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2018.03.17 2018.06.30 Kraków
Podatek od towarów i usług 2018 - nowelizacja.Split payment, odwrotne obciążenie, sankcje w podatku. 2018.03.21 2018.03.21 Kraków
Podatek dochodowy od osób prawnych 2018. Planowane zmiany. Aktualne problemy- najnowsze orzecznictwo i interpretacje. 2018.03.22 2018.03.22 Kraków
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 2018.03.24 2018.06.30 Kraków
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs dzienny 2018.04.09 2018.06.25 Kraków
Usługi budowlane oraz budowlano montażowe, w tym wykonywane na warunkach FIDIC - opodatkowanie VAT, CIT, PIT - najnowsze zmiany. 2018.04.09 2018.04.09 Kraków
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.13 2018.04.13 Kraków
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.04.16 2018.04.17 Kraków
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.04.21 2018.06.30 Kraków
Strony 12wszystkich 22

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.05.14 2018.05.29 Kraków