Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.09.23 2017.10.08 Kraków
System INTRASTAT w 2017 roku. Warsztaty praktyczne.- wypełnianie deklaracji na platformie PUESC. 2017.09.26 2017.09.26 Kraków
VAT 2017 / 2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.09.27 2017.09.27 Kraków
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.28 2017.09.28 Kraków
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.05 2017.10.06 Kraków
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Kraków
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2017.10.07 2018.01.13 Kraków
Ekonomiczne aspekty windykacji. Studium przypadków. 2017.10.12 2017.10.12 Kraków
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 2017.10.14 2018.02.03 Kraków
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.10.19 2017.10.19 Kraków
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.10.23 2017.10.24 Kraków
Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2017.10.23 2017.11.07 Kraków
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.24 2017.11.07 Kraków
Specjalne Strefy Ekonomiczne dla zaawansowanych. Rozliczenia z zakresu podatku dochodowego inwestora strefowego. 2017.10.27 2017.10.27 Kraków
INCOTERMS i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT 2017.11.03 2017.11.03 Kraków
Strony 12wszystkich 21

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2017.09.29 2017.09.29 Kraków
Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.11.19 Kraków
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.09 2017.10.09 Kraków
Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce 2017.10.10 2017.10.10 Kraków
Zmiany w podatku PIT na rok 2017 oraz wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych 2017.10.17 2017.10.17 Kraków