Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). 2017.09.29 2017.09.29 Łódź
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe" 2017.10.04 2017.10.05 Łódź
VAT od podstaw oraz JPK, podzielona płatność 2018 . 2017.10.09 2017.10.09 Łódź
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.10.10 2017.10.10 Łódź
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.12 2017.10.12 Łódź
System INTRASTAT w 2017 roku - warsztaty praktyczne. 2017.10.17 2017.10.17 Łódź
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Aspekty prawne i podatkowe. 2017.10.19 2017.10.20 Łódź
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.10.31 2017.10.31 Łódź
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.21 2017.11.22 Łódź
Strony 1wszystkich 9

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018. Problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych. Nowe rozwiązania w 2018 r. 2017.09.25 2017.09.25 Łódź
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.07.2017r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.10.13 2017.10.13 Łódź
Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych. Nowe regulacje obowiązujące w 2017 r. 2017.10.18 2017.10.19 Łódź
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian 2017.10.20 2017.10.20 Łódź
Emerytury w świetle najnowszych zmian od października 2017 2017.10.26 2017.10.26 Łódź