Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.02.28 2018.02.28 Łódź
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.15 2018.03.16 Łódź
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne. 2018.03.21 2018.03.21 Łódź
Faktura VAT w 2018 roku - split payment - kasy online. 2018.03.28 2018.03.28 Łódź
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.04.05 2018.04.05 Łódź
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.19 2018.04.27 Łódź
Strony 1wszystkich 6
Nie znaleziono szkoleń