Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatki 2018 - rewolucja w VAT i CIT. 2017.09.28 2017.09.29 Poznań
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.10.05 2017.11.10 Poznań
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Poznań
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" 2017.10.09 2017.10.10 Poznań
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.10.10 2017.10.10 Poznań
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.10.25 2017.10.26 Poznań
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.11.04 2017.11.19 Poznań
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią- warsztaty praktyczne. 2017.11.09 2017.11.09 Poznań
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Poznań
Strony 1wszystkich 9

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 2017.10.02 2017.10.02 Poznań
Budżet: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OKREŚLANIU WYSKOŚCI ODSETEK PO ZMIANACH W 2017 ROKU W TYM ZAGADNIENIE - ZRYCZAŁTOWANA KWOTA 40 EURO ORAZ ODSETKI OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU. 2017.10.02 2017.10.02 Poznań
Budżet: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- przygotowanie do wdrożenia nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. "KŚT 2016" 2017.10.04 2017.10.04 Poznań
Dyplomowany specjalista ds.płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.10.22 Poznań
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.10.09 2017.10.24 Poznań