Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku 2018.03.02 2018.03.02 Poznań
Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów 2018.03.06 2018.03.07 Poznań
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe 2018.03.15 2018.03.16 Poznań
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.03.16 2018.03.16 Poznań
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.27 2018.03.28 Poznań
System INTRASTAT - warsztaty praktyczne w aktualnym stanie prawnym. 2018.04.11 2018.04.11 Poznań
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.04.21 2018.06.30 Poznań
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.21 2018.05.13 Poznań
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.08 2018.06.06 Poznań
Strony 1wszystkich 9

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.07 2018.05.13 Poznań
Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów 2018.04.12 2018.04.20 Poznań
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.04.16 2018.04.24 Poznań