Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.09.18 2017.09.26 Warszawa
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.09.25 2017.09.26 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.09.27 2017.09.27 Warszawa
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.09.28 2017.09.29 Warszawa
Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna. Warsztaty praktyczne. 2017.10.05 2017.10.06 Warszawa
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2017.10.07 2018.01.13 Warszawa
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia popołudniowe 2017.10.09 2017.12.18 Warszawa
Jednolity Plik Kontrolny 2018 dla mikroprzedsiębiorstw. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 2017.10.09 2017.10.10 Warszawa
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2017.10.12 2017.10.13 Warszawa
Studia podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych 2017.10.14 2018.06.10 Warszawa
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług. 2017.10.16 2017.10.16 Warszawa
Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. 2017.10.16 2017.10.17 Warszawa
Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 2017.10.19 2018.01.12 Warszawa
Analityk finansowy - praktyczne aspekty 2017.10.21 2018.01.14 Warszawa
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2017.10.21 2018.01.27 Warszawa
Strony 123wszystkich 34

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Budżet: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- przygotowanie do wdrożenia nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. "KŚT 2016" 2017.09.25 2017.09.25 Warszawa
Budżet: Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 2017.09.27 2017.09.27 Warszawa
POZYSKIWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI realizowane w ramach AKADEMII NIEKONWENCJONALNEJ SPRZEDAŻY 2017.10.02 2017.10.13 Warszawa
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.04 2017.10.04 Warszawa
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.05 2017.10.05 Warszawa