Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.23 2017.11.24 Warszawa
Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 2017.11.23 2018.02.09 Warszawa
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian w 2017 roku. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnychi i prawnych - 2017/2018. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Akademia środków trwałych - ujęcie kompleksowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.11.23 2017.12.06 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.11.27 2017.11.27 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Warszawa
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku. "Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości" 2017.11.30 2017.12.01 Warszawa
Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna. Warsztaty praktyczne. 2017.11.30 2017.12.01 Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2017.12.01 2017.12.01 Warszawa
Obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów w 2017 roku."Moduł XVII - Konsolidacja sprawozdań finansowych" 2017.12.04 2017.12.06 Warszawa
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.12.04 2017.12.05 Warszawa
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.12.06 2017.12.06 Warszawa
Excel import, analiza i prezentacja danych. Warsztaty komputerowe. 2017.12.11 2017.12.12 Warszawa
Faktura VAT 2017 w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 2017.12.12 2017.12.12 Warszawa
Strony 12wszystkich 23

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA - praktyczne warsztaty narzędziowe prof. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO 2017.11.22 2017.11.23 Warszawa
Rozliczenia z ZUS - zmiana w zakresie opłacania składek od 1.01.2018. Obowiązki płatników składek oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego 2017.11.22 2017.11.23 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem uchwalonych zmian na 2018r. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
POZYCJONOWANIE "MARKI WŁASNEJ" MENADŻERA w oparciu o relacje bezpośrednie i social media - autorski warsztat JAROSŁAWA KUŹNIARA 2017.11.24 2017.11.24 Warszawa