Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.22 2017.11.23 Wrocław
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.28 2017.11.30 Wrocław
VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. 2017.11.29 2017.11.29 Wrocław
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Aspekty prawne i podatkowe. 2017.11.30 2017.12.01 Wrocław
Uszczelnianie VAT - zmiany w przepisach i praktyce organów podatkowych. 2017.12.05 2017.12.05 Wrocław
Vademecum spółki córki. Podatki dochodowe w międzynarodowych grupach kapitałowych. 2017.12.05 2017.12.05 Wrocław
Prawa na dobrach niematerialnych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2017.12.06 2017.12.06 Wrocław
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2017.12.07 2017.12.07 Wrocław
System Pull 2017.12.08 2017.12.08 Wrocław
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.12.08 2017.12.08 Wrocław
Konsolidacja sprawozdań finansowych dla początkujących i średnio zaawansowanych. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów. 2017.12.11 2017.12.13 Wrocław
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.12.11 2017.12.12 Wrocław
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 2018.03.10 2018.06.09 Wrocław
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 2018.04.14 2018.06.30 Wrocław
Analityk finansowy - praktyczne aspekty 2018.04.14 2018.07.01 Wrocław
Strony 1wszystkich 15

Zobacz podobne szkolenia z oferty


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Zmiany w wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia 2017.11.24 2017.11.24 Wrocław
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2017.11.25 2017.11.27 Wrocław
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.27 2017.11.27 Wrocław
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH 2017.12.01 2017.12.01 Wrocław
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.12.04 2017.12.04 Wrocław