Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2018 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. 2018.08.28 2018.08.28 Wrocław
Controlling dla księgowych. Warsztaty praktyczne. 2018.08.28 2018.08.29 Wrocław
LEASING OD PODSTAW. 2018.08.28 2018.08.28 Wrocław
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia weekendowe 2018.09.01 2018.11.17 Wrocław
Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.09.01 2018.10.21 Wrocław
Angielski dla księgowych i finansistów - kurs językowy - zajęcia popołudniowe 2018.09.04 2018.11.13 Wrocław
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.09.08 2018.12.16 Wrocław
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.09.14 2018.09.14 Wrocław
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.09.17 2018.09.25 Wrocław
Ceny transferowe w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej. 2018.09.19 2018.09.20 Wrocław
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2018.09.21 2018.09.21 Wrocław
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.09.21 2018.09.21 Wrocław
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.09.27 2018.09.28 Wrocław
Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. 2018.09.27 2018.09.27 Wrocław
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2018.10.08 2018.10.16 Wrocław
Strony 12wszystkich 18
Nie znaleziono szkoleń