Podatek dochodowy w branży budowlanej i deweloperskiej . (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.21 - 2017.09.21
Miasto: Wrocław
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w branży budowlanej i deweloperskiej. 

Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Program

Program

I. Przychody -  moment powstania przychodu:
a) usługi budowlane - wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo - odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności) -pismo MF z dnia z 1 kwietnia 2016 r.
nr - PT3.8 101.41 .2015.AEW.2016.AMT. 141,
b) moment wykonania usługi budowlanej - problemy praktyczne na gruncie CIT
c) sprzedaż lokali - umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo - odbiorczy, akt notarialny - data powstania przychodu podatkowego,
d) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
g) inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
h) refakturowanie a moment powstania przychodu.

II. Definicja kosztów uzyskania przychodu - zasada ogólna.
 
III. Moment ujęcia kosztu podatkowego:

Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów - nowe zasady od 1 stycznia 2016r.

IV. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży budowlano:
a) usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa,
b) sprzedaż lokali oraz czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania  kosztów,
c) koszty wykonania zastępczego,
d) opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych,
e) roboty w toku - rozliczenie podatkowe -wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku,
f) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji),
g) wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

V. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT.

VI. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w branży budowlanej.

VII. Podatek u źródła :
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, budowa jako zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) maszyny i urządzenia budowlane wynajmowane (leasingowane) z zagranicy,
c) certyfikat rezydencji. 

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu CIT w branży budowlanej i deweloperskiej,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.21 - 2017.09.21 Wrocław 817317 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy