Analiza finansowa i ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel. Warsztaty komputerowe. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.21 - 2018.05.22
Miasto: Wrocław
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią oceny kondycji spółki na bazie sprawozdań finansowych. Podczas szkolenia zostaną omówione obowiązki sprawozdawcze podmiotów, zasady interpretacji danych sprawozdawczych oraz metodologia wskaźnikowej oceny kondycji spółki. Szczególny nacisk zostanie położony na budowę formuł do wyliczania wskaźników, warianty poszczególnych wskaźników i ich wpływ na ocenę kondycji spółek.

Metodologia:
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów komputerowych przeplatanych wykładem wspieranym licznymi przykładami z praktyki. W trakcie zajęć uczestnicy będą analizować autentyczne sprawozdania finansowe, tworząc arkusze kalkulacyjne do wyliczania wartości wskaźników. Interpretacja otrzymanych wyników odbywać się będzie w drodze dyskusji z innymi uczestnikami szkolenia oraz prowadzącym.
Prezentowana wiedza i poziom merytoryczny szkolenia zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania słuchaczy.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Program

Program

1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE - WYMAGANIA USTAWOWE:

 • wielkość podmiotu a jego obowiązki sprawozdawcze
 • zawartość sprawozdania finansowego
 • obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań
 • odpowiedzialność kierownictwa za sprawozdanie i jego zawartość
 • poszukiwanie informacji o podmiotach zewnętrznych - Internet, KRS, Monitor Polski

Warsztaty: szukanie autentycznych sprawozdań finansowych na stronach www

2. BILANS - INTERPRETACJA I ANALIZA:

 • zawartość bilansu - wartość księgowa a wartość rynkowa podmiotu
 • struktura bilansu
 • ocena istotności pozycji bilansowych - analiza pionowa bilansu
 • ocena zmian i trendów - analiza pozioma bilansu

Warsztaty: analiza pionowa i pozioma bilansu - wprowadzanie formuł, formatowanie, wnioskowanie


3. WSKAŹNIKOWA OCENA BILANSU:

 • ocena struktury majątku:

- pokrycie aktywów trwałych
- kapitał stały

-kapitał pracujący

 • ocena poziomu zadłużenia:


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

 1 190  zł + 23% VAT - za jedną osobę
 1 090  zl +23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym)

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.21 - 2018.05.22 Wrocław 548918 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy