Excel dla księgowych. Warsztaty komputerowe. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.06.05 - 2017.06.06
Miasto: Warszawa
Cena: 1250.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia - Celem szkolenia jest poznanie Excela jako narzędzia analizy danych księgowych i metod pozyskiwania informacji potrzebnej w codziennej pracy w dziale księgowości. Szczególny nacisk położony jest na stronę praktyczną, stąd szkolenie opiera się głównie na wspólnym wykonywaniu ćwiczeń. Końcowym elementem szkolenia jest również wstęp do pracy z coraz popularniejszymi arkuszami Google.

Profil uczestnika - Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości. Wymagana jest podstawowa znajomość MsExcel, aczkolwiek na początku szkolenia uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym z naciskiem na stosowanie ,,najlepszych praktyk".

Wersja MsExcel - Szkolenie prowadzone jest na wersji MsExcel 2016, aczkolwiek posiadanie wersji wcześniejszych nie stanowi przeszkody w uczestnictwie.

Materiały szkoleniowe - Uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy z ćwiczeniami oraz skoroszyty MsExcel służące do ich przeprowadzenia.

Program

Program

1. Przypomnienie podstawowych zasad pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel:

 • Operacje na danych (wprowadzanie i weryfikowanie danych, wypełnianie błyskawiczne, kopiowanie i wklejanie, znajdowanie i zamienianie danych, sortowanie, filtrowanie, serie danych, konsolidacja)
 • Formuły i funkcje (tworzenie, edycja, kopiowanie; funkcje wbudowane, w szczególności funkcje zaokrąglania liczb; tryby adresowania)
 • Formatowanie (liczbowe, walutowe,  procentowe, tekstowe; autoformatowanie; blokowanie okienek)
 • Tabele (definiowanie)

2. Funkcja JEŻELI i jej warianty, w połączeniu z innymi (np. MIN):

 • Plan Amortyzacji - ćwiczenie

3. Konsolidacja z łączami i bez łączy:

 • Arkusze kosztowe wg MPK - ćwiczenie

4. Tabele przestawne:

 • Tworzenie tabeli przestawnej, zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych, formatowanie
 • Raport płacowy wg działów i okresów; raport czasu pracy - ćwiczenia

5. Formatowanie warunkowe, sumowanie i konsolidacja danych:

 • Dynamiczne wyszukiwanie przeterminowanych należności wg przedziałów czasowych - ćwiczenie

6.  Poprawność danych:

 • Filtry niestandardowe i zaawansowane
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Zaawansowane sortowanie
 • Listy danych

7. Porządkowanie danych:

 • Zbędne spacje, łączenie danych w komórkach, oddzielanie danych w komórkach
 • Funkcje Podstaw, Fragment.Tekstu, Prawy, Lewy, Złącz.Teksty, Znak
 • Funkcja Wyszukaj i jej warianty

8. Importowanie danych z systemów FK/ plików tekstowych:

 • Narzędzie "tekst jako kolumny"-  ćwiczenie
 • Pobranie kursów walut ze strony NBP - ćwiczenie
 • Odczytanie i analiza pliku XML ,,JPK VAT"(Jednolity Plik Kontrolny Ewidencja VAT) z wykorzystaniem wcześniej poznanych umiejętności

9. Graficzna prezentacja danych:

 • Tworzenie i edycja wykresów
 • Wykresy złożone i niestandardowe oraz wykresy przestawne
 • Tworzenie diagramów przy użyciu grafiki SmartArt

10. Ms Excel a arkusz kalkulacyjny Google:

 • Podobieństwa i różnice
 • Praca grupowa, udostępnianie skoroszytów
 • Śledzenie zmian


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 250 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 150  zl +23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym)

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.06.05 - 2017.06.06 Warszawa 506517 1250.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy