Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe.

Termin: 2018.09.24 - 2018.09.25
Miasto: Katowice
Cena: 960.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom różnorodnych metod pracy pozwalających na sprawne korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w pracy finansistów, księgowych, analityków, logistyków,  pracowników działów controllingu. Nacisk będzie położony na przekazywanie treści możliwych do zastosowania w praktyce.
Dzięki formule zajęć (mini-wykłady,  warsztaty komputerowe, rozwiązywanie praktycznych zadań, realizacja przykładów do bezpośredniego wykorzystania w pracy) uczestnicy szkolenia w szybkim czasie nabędą niezbędne umiejętności zawodowe.
Oferta obejmuje szkolenia na bazie pakietu MS Office w wersji polskiej 2013.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł:

 • wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu stosowania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, przydatnych w rozwiązywaniu analitycznych i optymalizacyjnych problemów w finansach
 • tworzyć modele i raporty oraz korzystać z przydatnych funkcji i narzędzi arkusza MS Excel,
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
 • tworzyć wykresy i tabele przestawne  oraz wykorzystywać je do analizy danych,
 • scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych źródeł,
 • automatyzować wybrane czynności,
 • korzystać z dodatków Power Querty i Solver.

Program

Program

1. Wprowadzenie do  wykorzystania  MS Excel  w pracy finansistów.

2. Przypomnienie podstawowych funkcji w MS Excel 2013.

3. Formatowanie warunkowe.

4. Zaawansowane formuły i funkcje niezbędne dla finansistów.

5. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych.

6. Walidacja danych.

7. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

8. Tworzenie i edycja wykresów jako wizualna analiza danych finansowych.

9. Przyspieszenie pracy w arkuszu Excel - szablony, makra.

10. Import danych tekstowych do plików Excel, konsolidacja danych finansowych pochodzących z różnych źródeł.

11. Praktyczne aspekty wykorzystania  dodatku Power Querty do importowania danych oraz ich pobierania ze stron

internetowych.

12. Optymalizacja rozwiązań  i prognozowanie z wykorzystaniem dodatku Solver.

13. Analiza danych za pomocą menadżera scenariuszy.

14. Praktyczne przykłady  zastosowań MS Excel w pracy pracowników działu księgowości, controllingu, analiz, logistyki:

 • funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów,
 • raport tabeli przestawnej jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy,
 • wiekowanie należności,
 • bilans i rachunek wyników,
 • rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow)
 • wielowymiarowa analiza zapasów, ich rotacji i zalegania.
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych.
 • analiza trendów danych na wykresie.


Prowadzący

Prowadzący

Janusz Gach

doświadczony wykładowca, trener. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Autor kilku podręczników z zakresu pracy w systemach MS Windows, obsłudze arkusza kalkulacyjnego MS Excel, obsłudze edytora MS Word


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

960 zł + 23% VAT - za jedną osobę
860 zl +23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym)

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.09.24 - 2018.09.25 Katowice 694518 960.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy