Kontroling z Dynamics NAV - Sprzedaż i Koszty. Warsztaty komputerowe (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2016.05.30 - 2016.05.31
Miasto: Warszawa
Cena: 1390.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Poznaj praktyczne sposoby oceny stanu swojej organizacji korzystającej z Dynamics NAV.
Dzięki temu szkoleniu będziesz posiadał informacje jak kontrolować najważniejsze parametry w firmie, a w szczególności:

 • zyskasz wiedzę jak efektywnie nadzorować kondycję przedsiębiorstwa
 • dowiesz się jak optymalnie alokować koszty względem sprzedaży, a jakich kosztów nie alokować
 • uzyskasz dane o prawdziwej rentowności produktów, usług lub klientów
 • dowiesz się jak cele strategiczne przekuwać w cele operacyjne dla centrów decyzyjnych
 • poznasz jak weryfikować skuteczność realizacji planu na różnych poziomach.

Program

Program

Partner merytoryczny:

 

1. Gdzie jesteśmy? - ogólna analiza stanu firmy.
Celem jest przedstawienie stanu firmy lub działu ,,z lotu ptaka" dzięki analizie głównych wskaźników.

 • Uproszczony Bilans
 • Cash-Flow operacyjny
 • Przegląd bilansu i RZiS

2. Analityka zarządcza w Dynamics NAV.
Możliwości przejścia do szczególnych danych oraz tworzenia różnych analiz i zestawień przy pomocy narzędzi standardowo dostępnych w każdym systemie Dynamics NAV.

 • Analizy wielowymiarowe
 • Raporty analityczne
 • Arkusze kont

3. Samodzielna kontrola zarządcza.
Możliwość dostosowania systemu, aby wyświetlał aktualne dane o obszarach firmy, które nas najbardziej interesują, w oknie głównym użytkownika.

 • Wydajność finansów
 • Pomiary wydajność sprzedaży, zakupów, magazynów
 • Należności i zobowiązania
 • Perspektywy sprzedażowe


4. Analiza sprzedaży - CRM.
Analiza sprzedaży od strony wczesnych jej faz, czyli prospektów oraz szans sprzedaży aż po realizację księgowania sprzedaży. Możliwość pomiaru jej efektowność i odchylenia względem budżetów oraz wskazania przyczyny utraty prospektów.

 • Wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Pomiar efektywności działań
 • Analiza utraconych szans sprzedaży
 • Kontrola zwrotów i reklamacji
 • Premiowanie sprzedaży

5. Analiza ,,wąskich gardeł"

 • Miejsce oraz przyczyny powstawania tzw. ,,wąskiego gardła"
 • Pomiar skali blokady
 • Sposoby rozwiazywania problemu ,,wąskiego gardła"

6. Kontroling wewnętrzny - moduł księgowości kosztów
Prezentacja możliwości wbudowanego w NAV modułu kontrolingowego, jego struktury oraz zasad działania
.

 • Organizacja kontrolingu
 • Przepływ informacji do kontrolingu
 • Alokacja informacji według kluczy
 • Wewnętrzne rozliczenia

7. Budżetowanie w finansach, zakupach, sprzedaży.
Omówienie sposobów wyznaczania celów biznesowych dzięki wykorzystaniu budżetów w różnych obszarach firmy oraz wskazanie ich wzajemnych zależności.

 • Wyznaczanie kierunków działań poprzez budżety
 • Możliwości budżetowe Dynamics NAV
 • Budżety finansowe vs budżety operacyjne
 • Analiza odchyleń

8. Organizacja pulpitu menedżerskiego
Organizowanie swojego pulpitu menedżerskiego w taki sposób, aby był jak najbardziej użyteczny w zależności o roli pełnionej przez daną osobę w organizacji.

 • Role Center
 • Balanced ScoreCard w Dynamics NAV
 • Subskrybowanie raportów

9. Możliwości nadzorowania użytkowników i dostępu do informacji.
Wskazanie sposobów ograniczania dostępu użytkowników do danych oraz wykonywania pewnych działań poprzez ustawianie im limitów, konieczności uzyskania akceptacji czy wręcz ograniczania widoczności informacji.

 • Wewnętrzny Workflow akceptacji
 • Możliwości ograniczenia dostępu tylko do niezbędnych danych I rekordów
 • Wykluczanie dostępu do poleceń lub kolumn
 • Audyt dostępu do danych


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 250 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 150 zł/os. + 23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym)

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2016.05.30 - 2016.05.31 Warszawa 472016 1390.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy