Najlepsze praktyki controllingu. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.04.24 - 2018.04.25
Miasto: Warszawa
Cena: 990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Opis seminarium: seminarium prezentujące wybrane zagadnienia nowoczesnego controllingu funkcjonującego zgodnie z najlepszymi praktykami.

Cel seminarium: wskazanie kierunków rozwoju współczesnego controllingu.
Uczestnicy: pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program

Program

1. Zasady adaptacji rachunkowości do wymogów controllingu w zakresie:

 • rejestracji kosztów na kontach zespołu 4 i 5,
 • doboru rodzajów kluczy rozliczeniowych kosztów,
 • rozliczania kosztów działalności pomocniczej,
 • rozliczania kosztów wydziałowych,
 • rozliczenie kosztów sprzedaży.

2. Zasady tworzenia wielowymiarowych raportów marżowych:

 • ustalanie wymiarów raportów
 • strategiczne i operacyjne struktury raportów
 • ustalanie bezpiecznych struktur działalności w zakresie strategicznym i operacyjnym
 • ustalanie kategorii i kolejności kosztów w raportach marżowych
 • zasady adaptacji systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych

3. Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej uwzględniająca wymogi controllingu takie jak:

 • kalkulacji,
 • systemów motywacyjnych,
 • zakresów odpowiedzialności,
 • działań optymalizacyjnych.

4. Zasady rozliczeń kosztów pośrednich spełniające wymogi controllingu:

 • cechy kluczy podziałowych kosztów akceptowanych przez controlling,
 • metody ewidencyjne i automatyczne rozliczeń kosztów pośrednich,
 • reguły rozliczeń uwzględniające istotność kosztów.

5. Studium przypadku - prezentacja wdrożenia systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym:

 • identyfikacja wad stanu przed wdrożeniem,
 • podział firmy na centra kosztów,
 • rozliczanie kosztów działalności pomocniczej, wydziałowych,
 • rozliczanie kosztów okresu,
 • reguły rejestracji kosztów spełniające wymogi rachunkowości zarządczej,
 • proces tworzenia rachunku kosztów na potrzeby controllingu.

6. Test identyfikujący stan rozwoju controllingu w przedsiębiorstwach:

 • ćwiczenie praktyczne w trakcie, którego uczestnicy ocenią stan rozwoju systemu controllingu w swoich firmach.
 • test obejmuje różne obszary funkcjonowania controllingu (rachunkowość, budżetowanie, raportowanie, zarządzanie, edukację)
 • w każdym pytaniu wskazane są w formie opisowej wady i zalety różnych potencjalnych wariantów oraz sugerowane rozwiązania wzorcowe.

7. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu:

 • zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu,
 • zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja,
 • zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności,
 • miejsce działu controllingu w systemie zarządzania,
 • uprawnienia działu controllingu.

8. Edukacja controllerów:

 • luka edukacyjna wiedzy na temat controllingu,
 • rodzaje działań edukacyjnych uwzględniające potrzeby controllerów, kierowników centrów odpowiedzialności i szeregowych pracowników,
 • wskaźniki wykorzystywana do oceny poprawności działań edukacyjnych,

9. Zrównoważony proces wdrożenia i funkcjonowania controllingu:

 • Obszary wdrożenia i funkcjonowania zrównoważonego controllingu w zakresie wykonywanych zadań, osób realizujących różne zadania, czasu i kosztów.
 • Czasowe i wartościowe metody pomiaru stopnia zrównoważonego controllingu

10. Rachunek kosztów cyklu życia produktu jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej:

 • Obszary zastosowania rachunku cyklu życia produktów
 • Zasady rozliczeń kosztów w czasie
 • Koszty przedprocesowe i poprocesowe
 • Tworzenie wieloletnich planów rachunku zysków i strat dla produktów
 • Zasady ujęcia wartości pieniądza w czasie w analizie cyklu życia produktów


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

990 zł + 23% VAT - za jedną osobę
890 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.04.24 - 2018.04.25 Warszawa 495818 990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy