Najlepsze praktyki controllingu.

Termin: 2018.08.22 - 2018.08.24
Miasto: Gdynia
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Wskazanie kierunków rozwoju współczesnego controllingu oraz standardów najlepszych praktyk występujących w polskich przedsiębiorstwach.

Opis seminarium: seminarium prezentujące wybrane zagadnienia nowoczesnego controllingu funkcjonującego zgodnie z najlepszymi praktykami.

Uczestnicy: pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program

Program

I. Zasady adaptacji rachunkowości do wymogów controllingu w zakresie:

 • rejestracji kosztów na kontach zespołu 4 i 5,
 • wprowadzenie kont pozabilansowych na potrzeby controllingu,
 • doboru rodzajów kluczy rozliczeniowych kosztów uwzględniających potrzeby controllingu,
 • rozliczania kosztów działalności pomocniczej,
 • rozliczania kosztów wydziałowych,
 • rozliczenie kosztów sprzedaży.

II. Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej uwzględniająca wymogi controllingu takie jak:

 • kalkulacji,
 • systemów motywacyjnych,
 • zakresów odpowiedzialności,
 • działań optymalizacyjnych.

III. Zasady tworzenia wielowymiarowych raportów marżowych:

 • ustalanie wymiarów raportów uwzględniające zidentyfikowane strategie rozwojowe,
 • strategiczne i operacyjne struktury raportów,
 • raporty wielowymiarowe i wielomarżowe,
 • wpływ zakresu odpowiedzialności na konstrukcję tabel rachunków marżowych,
 • ustalanie bezpiecznych struktur działalności w zakresie strategicznym i operacyjnym,
 • ustalanie kategorii i kolejności kosztów w raportach marżowych,
 • identyfikacja poziomów marż w raportach,
 • zasady adaptacji systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych,
 • rozliczanie kosztów pośrednich w raportach marżowych.


IV. Test identyfikujący stan rozwoju controllingu w przedsiębiorstwach względem najlepszych praktyk:

 • ćwiczenie praktyczne w trakcie, którego uczestnicy ocenią stan rozwoju systemu controllingu w swoich firmach,
 • test obejmuje różne obszary funkcjonowania controllingu (rachunkowość, budżetowanie, raportowanie, zarządzanie, edukację),
 • w każdym pytaniu wskazane są w formie opisowej a następnie szczegółowo omówione zasady prawidłowej konstrukcji poszczególnych narzędzi controllingu,
 • zaprezentowane są wady i zalety różnych potencjalnych wariantów konstrukcji prezentowanych narzędzi oraz sugerowane rozwiązania wzorcowe.
 • celem testu jest wskazanie uczestnikom pożądanych kategorii narzędzi controllingu oraz zasad ich konstrukcji zgodnych z najlepszymi standardami. 


V. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu:

 • zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu,
 • zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja,
 • zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności,
 • miejsce działu controllingu w systemie zarządzania,
 • uprawnienia działu controllingu.

VI. Edukacja controllerów:

 • edukacja jako istotny obszar zarządzania strategicznego
 • luka edukacyjna wiedzy na temat controllingu,
 • rodzaje działań edukacyjnych uwzględniające potrzeby controllerów, kierowników centrów odpowiedzialności i szeregowych pracowników,
 • wskaźniki wykorzystywane do oceny poprawności działań edukacyjnych,
 • wieloletnie i jednoroczne planowanie szkoleń.

VII. Zrównoważony proces wdrożenia i funkcjonowania controllingu:

 • Obszary wdrożenia i funkcjonowania zrównoważonego controllingu w zakresie wykonywanych zadań, osób realizujących różne zadania, czasu i kosztów funkcjonowania systemu.
 • Czasowe i wartościowe metody pomiaru stopnia zrównoważonego controllingu.

VIII. Rachunek kosztów cyklu życia produktu jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej:

 • obszary zastosowania rachunku cyklu życia produktów,
 • identyfikacja etapów cyklu życia produktów,
 • analizy strategiczne w ustalaniu istotnych parametrów typu ceny, ilości czy koszty jednosetowe,
 • zasady rozliczeń kosztów w czasie a rachunku cyklu życia produktu,
 • koszty przedprocesowe i poprocesowe oraz ich rozliczanie,
 • tworzenie wieloletnich planów rachunku zysków i strat dla produktów,
 • zasady ujęcia wartości pieniądza w czasie w analizie cyklu życia produktów.


Prowadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Nadmorski****
ul. Ejsmonda 2

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Koszty udzialu w szkoleniu z zakwaterowaniem:

Cena regtularna*:    1 990 zł + 23% VAT

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  23 - 24.08.2018  r.
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu  22.08 do obiadu w dniu 24.08),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 350 + 23% VAT),
 • pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Instytut Zdrowia i Urody Genesis SPA - Thalgo Marine Intensive Hydration,

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach  23 - 24..08.2018 *:

990  zł/os+ 23% VAT
Cena  szkolenia bez zakwaterowania obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Informacje  o hotelu na stronie: www.nadmorski.pl

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.08.22 - 2018.08.24 Gdynia 570618 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy