Tableau: Operacyjna i geograficzna analiza firmy w jeden dzień - czy to możliwe? warsztaty komputerowe (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.06.05 - 2017.06.06
Miasto: Gdańsk
Cena: 1650.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Jesteś zainteresowany szkoleniem, już dziś pobierz trail:
http://dataanalytics.com.pl/trial/

1. Nauka pracy z Tableau - nowoczesnym narzędziem do Analizy i wizualizacji danych, dzięki któremu zobaczymy i zrozumiemy swoje dane na nowo.

2. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie w stanie sam:

  • analizować dane w Tableau i budować wizualizacje
  • tworzyć interaktywne prezentacje danych
  • zrozumie ideę narzędzia Tableau

2. Zwiększenie kompetencji analitycznych pracowników.

3. Nauka podstawowych pojęć z analizy danych.

Grupa docelowa:

Nasze szkolenie kierujemy do ludzi, dla których ważnym aspektem pracy jest analiza danych. Skorzystają z niego najbardziej:
• Analitycy
• IT
• Kontrolerzy finansowi
• inni pracownicy Działów Finansów
• specjaliści ds. sprzedaży
• specjaliści ds. marketingu
• specjaliści ds. produkcji

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć jak analizować dane, jak dane prezentować i jak tworzyć prognozy.

Korzyści dla uczestników:
1. Uczestnicy nauczą się łączenia danych z różnych źródeł oraz ich importu do Tableau.
2. Poznają metody efektywnej wizualizacji danych.
3. Nauczą się jak prezentować  dane na mapach geograficznych.
4. Dowiedzą się jak zastosować grupowanie, sortowanie i tworzenie dynamicznych filtrów.
5. Nauczą się tworzenia raportów tabelarycznych z formatowaniem warunkowym.
6. Nauczą się podstawowych kalkulacji.
7. Dowiedzą się jak wykorzystać parametry w kalkulacjach.
8. Poznają budowę interaktywnych dashboardów.
9. Nauczą się pracy z funkcjami statystycznymi.

Korzyści dla firmy:
1. Poszerzenie kompetencji pracowników.
2. Pracownicy będą mieli większą świadomość danych i umiejętność pracy z nimi
3. Oszczędność kosztów związana z godzinami pracy analityków i informatyków.
4. Zdobycie dzięki Tableau nowych informacji,  które pozyskane w bardzo szybkim czasie mogą przynieść efekty firmie.
5. Połączenie Biznesu z technologią.

Opis metod szkoleniowych:  Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał ten sam zestaw zadań i ćwiczeń, które będą wykonywane wspólnie z prowadzącym. Nowe zadanie nie będzie rozpoczęte dopóki ostatni z uczestników nie skończy zadania.

Narzędzia informatyczne:
Uczestnicy ;posiadający swój komputer powinni posiadać zainstalowaną najnowszą wersję Tableau pobraną ze strony http://dataanalytics.com.pl/trial/. Prowadzący przed szkoleniem udostępni każdemu klucz tymczasowy.

Program

Program

Jesteś zainteresowany szkoleniem, już dziś pobierz trail:
http://dataanalytics.com.pl/trial/

Wprowadzenie:

1. Wprowadzenie do metodologii Tableau self service BI i data discovery.
2. Zapoznanie się z przeznaczeniem produktów: Tableau Desktop, Tableau Reader, Tableau Server, Tableau Online i Tableau Public.
3. Szybki przegląd funkcjonalności które zostaną przećwiczone w trakcie szkolenia.

Podłączanie danych do tableau i ich import:

1. Praca w trybie Live.
2. Praca z ekstraktami, odświeżanie przyrostowe, ekstrakty zagregowane, optymalizacja.
3. Praca z excelem (Excel Data Interpreter) oraz plikami csv.
4. Integracja danych z różnych źródeł z użyciem cross database joins.
5. Praca z warstwą metadanych.

Wizualizacje w tableau oraz praktyczne przykłady ich zastosowań:

1. Zapoznanie się z interfejsem Tableau.
2. Wprowadzenie do metodologii efektywnej wizualizacji danych.
3. Praktyczne ćwiczenia wykorzystania różnych typów wykresów w celu najbardziej efektywnej analizy danych.
4. Formatowanie wizualizacji.

Budowa raportów w układzie tabelarycznym:

1. Konstruowanie układu widoku tabeli przestawnej.
2. Formatowanie warunkowe.

Sortowanie, grupowanie i filtrowanie danych:

1. Podstawowe i zaawansowane użycie filtrów (Top N , formuły).
2. Zastosowanie funkcjonalności grupowania.
3. Tworzenie zestawów danych i wykorzystanie w kalkulacjach.

Kalkulacje w tableau:

1. Kalkulacje na poziomie źródłowym.
2. Kalkulacje na agregatach.
3. Kalkulacje tabelaryczne.

Zastosowania parametrów:

1. Formatowanie parametrów.
2. Wykorzystanie parametrów w obliczeniach.
3. Wykorzystanie parametrów w filtrach.
4. Wykorzytanie parametrów do selekcji miar.

Praca z mapami geograficznymi:

1. Podstawy tworzenia map.
2. Integracja z serwisami map (WMS, MapBox).
3. Własne definicje hierarchii geograficznych (custom geocoding).

Metody budowy dashboardów i stories:

1. Budowa dashboardu, ułożenie elementów.
2. Definiowanie interakcji między elementami dashboardu za pomocą akcji.
3. Dostosowanie formatu dashboardu do różnych formatów: desktop, tablet, komórka.
4. Metody efektywnego prezentowania danych.


Data blending czyli wielu źródeł danych na jednej wizualizacji:

1. Łączenie danych na różnych poziomach agregacji.
2. Kalkulacje i ich interpretacja przy wielu źródłach danych.
3. Praktyczne przykłady zastosowań.

Statystyka w tableau:

1. Linie trendu.
2. Mediany, kwartyle.
3. Prognozowanie.
4. Analiza skupień.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 650  zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 550  zl +23% VAT - za osobę z własnym komputerem (prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym)

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.06.05 - 2017.06.06 Gdańsk 493917 1650.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy