Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.16 - 2018.04.08
Miasto: Warszawa
Cena: 2600.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego na podstawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych (ogólnodostępnych) opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów - Uchwała Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

W cenie kursu uczestnicy otrzymują opracowane i sprawdzone odpowiedzi na pytania testowe wraz z podstawą prawną. W trakcie kursu omawiane są pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy).
Kurs obejmuje 144 godzin lekcyjnych (16 spotkań)

ADRESACI KURSU:
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu doradcy podatkowego.

Program

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa
II. Analiza podatkowa
III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
IV. Materialne prawo podatkowe

1. Zagadnienia wspólne
2. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
3. Zobowiązania podatkowe
4. Tajemnica skarbowa
5. Podatek od towarów i usług
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych.
7. Podatek dochodowy od osób prawnych.
8. Podatek tonażowy
9. Podatek akcyzowy.
10. Podatek od wydobycia niektórych paliw
11. Podatek od gier
12. Podatek od niektórych instytucji finansowych
13.Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe
V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
VII. Prawo dewizowe
VIII. Prawo karne skarbowe
IX. Organizacja i funkcjonowanie krajowej administracji skarbowej
X. Rachunkowość
XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Terminy spotkań:  

  • 16-17.12.2017 r.
  • 13-14.01.2018 r.
  • 27-28.01.2018 r.
  • 10-11.02.2018 r.
  • 24-25.02.2018 r.
  • 10-11.03.2018 r.
  • 24-25.03.2018 r.
  • 07-08.04.2018 r.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena: 2600 zł + 23% VAT za jedną osobę

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, opracowane pytania testowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 -16.45.  

Aktualne informacje na temat doradztwa podatkowego: www.mf.gov.pl

Aktualne terminy egzaminów: www.mf.gov.pl


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.16 - 2018.04.08 Warszawa 556717 2600.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy