Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.).

Termin: 2018.08.17 - 2018.08.17
Miasto: Poznań
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty, oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. ,,podkładki". Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej - te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu autorskiego szkolenia. Szczególny nacisk zostanie położony na budzące spore wątpliwości zagadnienia związane m.in. z ,,podkładkam" "w postaci korespondencji mailowej z kontrahentami, opiniami służb technicznych potrzebnymi do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dokumentami budowlanymi, opiniami rzeczoznawców, dowodami wewnętrznymi, regulaminami podróży służbowych, oświadczeniami pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentacją imprez integracyjnych i wykonania usług niematerialnych, regulaminami korzystania z aut służbowych, dowodami pozwalającymi na ujęcie w kosztach wydatków na posiłki z kontrahentami itd.

Istotna część szkolenia będzie oparta o studium przypadków poświęcone analizie różnych rodzajów ryzykownych podatkowo zapisów w umowach, które dział księgowości może zlokalizować już w momencie otrzymania tekstu umowy. Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ustawach CIT/PIT z 2017/2018 r. oraz kontrowersyjne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Program

Program

1. Czym są dokumenty źródłowe do faktur? Podstawy prawne dotyczące posiadania dokumentów źródłowych w księgowości uproszczonej i pełnej.

2. Jak gromadzić dokumenty źródłowe do faktur i czy jest to konieczne?

3. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie dokumentów źródłowych do faktur w księgowości uproszczonej i pełnej?

4. Rodzaje dokumentów źródłowych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawach podatkowych.

5. Dokumenty źródłowe a ochrona danych osobowych - jak przetwarzać dane by nie naruszać RODO?

6. Umowy pisemne jako dokumenty źródłowe do faktur oraz umowy ustne. Czy faktura może zastąpić umowę pisemną?

7. Kiedy trzeba wystawić rachunek a kiedy fakturę do umowy? Jak prawidłowo opisywać sprzedaż usług i towarów na rachunkach i fakturach?

8. Regulaminy jako dokumenty źródłowe:
a) regulaminy dotyczące konkursów
b) regulaminy dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych w celach prywatnych
c) regulaminy dotyczące korzystania z firmowego sprzętu

9. Dodatkowe świadczenia zawarte w umowach: sprzęt firmowy i noclegi - jak stworzyć umowę, aby nie stanowiły one nieodpłatnego świadczenia dla Zleceniobiorców? Omówienie wyroku TK dotyczącego nieodpłatnych świadczeń.

10. Rozliczanie imprez integracyjnych - jak prawidłowo udokumentować udział pracowników w imprezie aby nie stanowił nieodpłatnego świadczenia.

11. Szkolenia dla pracowników i zleceniobiorców - jak je udokumentować, aby nie stanowiły nieodpłatnego świadczenia.

12. Jak uregulować zwrot wydatków w umowach dla Zleceniobiorców? Praktyczne przykłady.

13. Certyfikaty rezydencji - kiedy są potrzebne? Procedura uzyskiwania certyfikatów rezydencji.

14. Rozliczanie wyjazdów służbowych - wzór delegacji na przykładzie wyjazdu zagranicznego i krajowego

15. Rozliczanie ,,kilometrówki" - prawidłowe zasady dokumentowania.

16.  Wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych - rozliczenia i dokumentowanie.

17. Umowy ze zleceniobiorcami i wykonawcami umów o dzieło- rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.

18. Optymalizacja dokumentów źródłowych dotyczących kar, odszkodowań, w tym odszkodowań za odstąpienie od umowy - kiedy te świadczenia będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu?

19. Umowy o zarządzanie, kontrakty menażerskie i inne umowy dotyczące świadczenia usług - jak je dokumentować, aby organy skarbowe nie kwestionowały kosztów uzyskania przychodu dotyczących tych umów?

20. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - jak ją bezpiecznie i prawidłowo udokumentować?

21. Optymalizacja dokumentów księgowych dotyczących ograniczenia rozliczania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję od 2018 r.

22. Odrębne źródła przychodów od 2018 r. w podatku dochodowym

23. Zmiany dotyczące najmu prywatnego w 2018r. - zasady prawidłowego konstruowania umowy najmu dla potrzeb rozliczeń księgowych

24. Minimalny podatek dochodowy dla podatników będących właścicielami nieruchomości komercyjnych.

25. Transakcje gotówkowe do 15.000 zł - zasady dokumentowania

26. Niezbędne dokumenty źródłowe dotyczące przyjęcia środka trwałego - jak uniknąć problemów z kwalifikacją ŚT oraz kwalifikacją prac remontowych oraz ulepszeniowych?

27. Jak udokumentować wydatki, by skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej  (Ulga B-R)? Omówienie zmian dotyczących ulgi od 2018r.

28. Kto odpowiada za nieprawidłowe dokumentowanie umów i innych zdarzeń - księgowy, członek zarządu, pracownik? - zasady odpowiedzialności.Prowadzący

Prowadzący

Mirella Chomont
Radca Prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Doświadczony oskarżyciel skarbowy (były pracownik organów administracji skarbowej), oraz były współpracownik największych  Kancelarii prawnych województwa zachodniopomorskiego  jak i firm  audytorsko-księgowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze Specjalnymi Stefami Ekonomicznymi. Doradza tez wielu firmom działającymi w SSE zarówno w zakresie podejmowania działalności jak i doradztwie podatkowym  .  Jej szkolenia to idealne połączenie praktyki zawodowej z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały dla uczestników.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.08.17 - 2018.08.17 Poznań 699518 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy