Ceny transferowe 2018 - najnowsze uregulowania. Warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.01.22 - 2018.01.23
Miasto: Szczecin
Cena: 900.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Tworzenie dokumentacji podatkowej według wymogów, jakie aktualnie zostały narzucone podatnikom, to proces wieloetapowy, znacznie bardziej skomplikowany i czasochłonny w stosunku do opracowywania dokumentacji w latach poprzednich. Omówienie krok po kroku, jak prawidłowo rozpoznać zakres obowiązków, stworzyć dokumentację lokalną wraz z analizami benchmarkingowymi oraz dokumentację grupową to tematy, którym poświęcone będzie szkolenie. Praktycznemu rozwiązywaniu problemów, wynikających ze zmienionych przepisów, służyć będzie w szczególności część warsztatowa.

Program

Program

I Dzień:

1. Wprowadzenie:
a) geneza regulacji cen transferowych
b) międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych
c) wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
d)  polskie regulacje prawne dotyczące cen transferowych,  w tym nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
e)  planowane od 1 stycznia 2018r. zmiany dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie szacowania dochodów oraz sposobu i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
e) komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące kontroli dokumentacji podatkowych
f) zmiany przepisów o cenach transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2018r., w tym wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji dla Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

2. Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych:
a) powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
b) powiązania zarządczo-kontrolne
c) powiązania osobowo - rodzinne
d) powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
e) powiązania poprzez zakład - obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

3. Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych:
a) obowiązek badania wielkości podmiotu, skali działalności
b) nowe kryterium przychodowo-kosztowe
c) obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej
d) obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze

4. Pojęcie transakcji w dokumentacji cen transferowych:
a) ,,transakcje istotne" - zasady ustalania indywidualnego progu transakcyjnego
b) zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji


II Dzień:

5. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej - ,,trzypoziomowe" przygotowywanie dokumentacji:
a) dokument ,,local file"
b) dokument ,,master file"
c) dokumentacja country - by country
d) analiza porównawcza
e) wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji
f) sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

6. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej - odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia
b) CIT-TP - sprawozdanie uproszczone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR

7. Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej (,,local file"):
a) porównanie wymogów dokumentacji podstawowej obowiązujących do końca 2016 r. z nowymi wymogami
b) omówienie poszczególnych elementów dokumentacji

8. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
a) stosowanie stawki sankcyjnej 50%
b) możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)
c) podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi

9. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych.

10. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

900 zł + 23% VAT - za jedną osobę
790 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.01.22 - 2018.01.23 Szczecin 1127917 900.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy