Ceny transferowe oraz międzynarodowa wymiana informacji podatkowych - nowa regulacja prawna. Warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.10.05 - 2017.10.06
Miasto: Warszawa
Cena: 1150.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką cen transferowych, która diametralnie zmieniła się dnia 1 stycznia 2017 r.  Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. 

W szczególności zmieniły się takie kwestie jak limity dokumentacyjne, elementy dokumentacji oraz obowiązki informacyjne.             W szczególności podczas szkolenia zostanie omówiony również nowy druk CIT i PIT/TP. 

Ponadto, prowadzący zapoznana uczestników z problematyką międzynarodowej wymiany informacji podatkowej w sprawach podatkowych tj. omówione zostaną obowiązki informacyjne w zakresie CIT CBC tj. kiedy obowiązki informacyjne ma spółka dominująca ? oraz kiedy obowiązki informacyjne ma spółka zależna.  

Program

Program

I. Identyfikacja podmiotów powiązanych:

1. Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych,
2. Podmioty powiązane z transakcjach krajowych,
3. Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy,
4. Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe,
5. Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą,
6. Prokurent jako podmiot generujący powiązania,
7. Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe,
8. Transakcje z udziałem spółek osobowych,
9. Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych,
10. Transakcje między centralą oraz zakładem.

II. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:

1. Kroki wstępne przed doborem metody do transakcji,
2. Analiza danych porównawczych - analiza porównywalności podmiotu - analiza porównywalności przedmiotu,
3. Uwzględnienie istniejących różnic - analiza funkcjonalna - przyjęta strategia gospodarcza - mechanizm kompensaty umyślnej- inne,
4. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
5. Metoda ceny odprzedaży - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
6. Metoda rozsądnej marży koszt plus - porównanie wewnętrzne -porównanie zewnętrzne,
7. Metoda marży transakcyjnej netto - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
8. Metoda podziału zysków,
9. Usługi o niskiej wartości dodanej - sposób ustalania klucza podziału kosztów - wydatki akcjonariusza - opis usług o niskiej wartości dodanej. 
10. Dobór metody do transakcji (produkcja, handel, świadczenie usług, w tym usług finansowych).     

III. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

1. Transakcja a inne zdarzenia  - nowe orzecznictwo, 
2. Nowe oraz stare limity dokumentacyjne - porównanie,
3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (local file) oraz informacja o grupie podmiotów powiązanych (master file) - podobieństwa i różnice,
4. Elementy dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - nowa oraz stara regulacja - porównanie,
5. Elementy informacji o grupie podmiotów powiązanych,
6. Termin sporządzenia master file oraz local file.    

IV. Obowiązki informacyjne:

1. Prezentacja na poziomie zeznania podatkowego - oświadczenie w przedmiocie posiadania dokumentacji - możliwe sankcje za nieprawdziwe oświadczenie - załącznik do zeznania CIT TP.
2. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowej - nowa regulacja - obowiązki informacyjne na poziomie grupy kapitałowej- obowiązki informacyjne na poziomie centrali w przypadku prowadzenia działalności przez zakład - dokument Country by Country.

V. Ograniczenie ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:
 
1. Zakres i znaczenie zastosowania ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
2. Przegląd najważniejszych interpretacji w sprawach cen transferowych.
3. Zakres i znaczenie zastosowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
4. Przegląd najważniejszych orzeczeń w sprawach cen transferowych,
5. Duży GAAR oraz małe GAAR a ceny transferowe - zakres i znaczenie zastosowania opinii zabezpieczających w sprawach cen transferowych.
6. Ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową a ceny transferowe - przegląd ostrzeżeń wydanych przez MF.
7. Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych - porozumienia jednostronne - porozumienia dwustronne oraz porozumienia wielostronne.
8. Podatkowa grupa kapitałowa - w jakim zakresie nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.
9. Pytania i odpowiedzi.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 150 zł + 23% VAT - za jedną osobę

1 050  zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu dwóch  lub więcej osób z firmy


*
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.10.05 - 2017.10.06 Warszawa 799417 1150.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy