odw-CENY TRANSFEROWE - teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.04.09 - 2018.04.10
Miasto: Wrocław
Cena: 1150.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Warsztaty zostały przygotowane z uwagi  na zmiany dotyczące cen transferowych wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 roku, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku oraz ze względu na natężenie kontroli w tym obszarze w ostatnich trzech latach. Przedstawimy najistotniejsze zagadnienia podatkowe z zakresu transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane oraz wytyczne Ministra Finansów dla kontroli UKS na rok 2017.

Jednocześnie zaplanowane warsztaty praktyczne ukierunkowane będą przede wszystkim na utrwalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji podatkowej, zgodnej z przepisami ustawowymi. Ćwiczenia bazują na transakcjach typowych, najczęściej spotykanych, co umożliwia rozwiązanie powszechnie występujących problemów, sprzyja kreatywności i wymianie doświadczeń. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uczestnikom uniknąć błędów w przygotowywaniu dokumentacji własnych transakcji oraz lepiej wpłynąć na wynik kontroli.

Program

Program

DZIEŃ 1 - 09.04.2018:

I. Istota cen transferowych - zasada arm s length

II. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu:
a) zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia ,,transakcji" w rozumieniu przepisów CIT)- omówienie typowych transakcji
b) zawarcie kilku transakcji z podmiotem powiązanym
c) umowa spółki osobowej spółka komandytowa, umowy wspólnego przedsięwzięcia
d) problematyka refakturowania

III. Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych do końca 2016 r. - porównanie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.:
a) rodzaje powiązań
b) posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu
c) powiązanie osobowe, powiązanie rodzinne
d) zakład zagraniczne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych
e) siedziba w rajach podatkowych
f) kto nie sporządza dokumentacji podatkowej cen transferowych?

IV. Dokumentacja podatkowa na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2016 r.
a) limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji
b) weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce
c) problematyka sumowania transakcji
d) elementy dokumentacji podatkowej - omówienie

V. Dokumentacja cen transferowych od 1 stycznia 2017r.:
a) nowe przesłanki do ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
b) nowa dokumentacja krajowa (ang. LOCAL FILE) - elementy
c) nowa dokumentacja grupowa (ang. MASTER FILE) - elementy
d) obowiązek przygotowywania analizy danych porównawczych (benchmark)
e) obowiązek przygotowywania informacji podatkowych CIT-TP/PIT-TP
f) wątpliwości interpretacyjne nowych przepisów

VI. Zagrożenia płynące z nieprzestrzegania przepisów dotyczących cen transferowych:
a) stosowanie stawki sankcyjnej 50%
b) możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)
c) podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi
d) obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji  podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8 (ryzyka karno-skarbowe)

VII. Ceny transferowe w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie.


DZIEŃ  10.04.2018:

I. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie cen transferowych:
a) zmiana hierarchii metod szacowania cen transakcyjnych
b) zasady przeprowadzania analizy porównywalności transakcji
c) usługi o niskiej wartości dodanej
d) koszty udziałowca (akcjonariusza)

II. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi - kiedy i jak stosować? Aspekty praktyczne:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (porównanie wewnętrzne, porównanie zewnętrzne)
b) metoda ceny odsprzedaży
c) metoda rozsądnej marży koszt plus 
d) metoda marży transakcyjnej netto 
e) metoda podziału zysków
f) sytuacje szczególne (usługi o niskiej wartości dodanej, transakcje finansowe, inne)

III. Analizy danych porównawczych  - praktyczne informacje:
a) analiza porównawcza podmiotu, analiza porównawcza przedmiotu,  zasady uwzględnienia występujących różnic
b) czynnik porównywalności
c) metoda pozyskiwania informacji
d) analiza danych porównawczych na przykładzie analizy wskaźnikowej - benchmarking w praktyce

IV. Elementy dokumentacji, a ich wpływ na rynkowość transakcji - warsztaty na wybranych przykładach transakcji:
a) usługi finansowe - pożyczka / poręcznie (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)
b) umowa najmu / dzierżawy (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)
c) usługi zarządcze / doradcze (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)
d) umowa spółki niebędącej osobą prawną (charakterystyczne funkcja, ryzyka, koszty, wybór metody kalkulacji ceny transakcyjnej)

V. Pytania uczestników - podsumowanie.


 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 150 zł + 23% VAT - za jedną osobę

1 050  zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu dwóch  lub więcej osób z firmy


*
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.04.09 - 2018.04.10 Wrocław 491518 1150.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy