Nowelizacja ustawy VAT 2014 - przepisy obowiązujące od 1.01.2014 r. oraz kompleksowe zmiany od 01.04.2014 dotyczące wydatków związanych z samochodami (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2014.02.28 - 2014.02.28
Miasto: Warszawa
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wejdą w życie 1.01.2014, dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem tego podatku, w tym m. in. ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawiania faktur, odliczania podatku naliczonego. Wcześniej, 1.10.2013, wchodzą w życie zmiany dotyczące m. in. paragonów fiskalnych, solidarnej odpowiedzialności nabywcy i dostawcy oraz "odwrotnego obciążenia".

Program

Program

1. Zasadnicze zmiany, od 1 stycznia 2014 r., w terminach rozliczania VAT - u należnego np.:

 • Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych - zmiana zasad obowiązujących obecnie,
 • nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, dostawy mediów i usług komunalnych, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia itp.,
 • pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zaliczek,
 • nowe zasady opodatkowania zaliczek przy eksporcie towarów,
 • obowiązek podatkowy w przypadku dostaw budynków i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.,
 • przepisy przejściowe (2013/2014) - zasady rozliczeń na przełomie lat podatkowych.

2. Zmiany, od 1 stycznia 2014 r., dotyczące potrącania podatku naliczonego np.:

 • nowe terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
 • nowe zasady rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
 • potrącanie VAT -u naliczonego z faktur za "media",
 • potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji itp.
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
 • zmiany w przepisach dotyczących rozliczania podatku naliczonego strukturą sprzedaży,
 • terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
 • potrącanie VAT - u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek,
 • przepisy przejściowe (2013/2014) - zasady rozliczeń na przełomie lat podatkowych.
 • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, tzw. błędy mniejszej wagi na fakturach (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.), błędy dotyczące kwoty podatku i stawki, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

3. Zmiany w zakresie wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r. np.:

 • nowe terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
 • wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,
 • nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
 • nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
 • likwidacja faktur wewnętrznych,
 • zmiany w treści faktur korygujących,
 • pozostałe zmiany w zakresie obligatoryjnych elementów faktury,
 • przepisy przejściowe (2013/2014).
 • zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, anulowanie faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, itp.
 • refakturowanie usług - zasady rozliczeń, definicja w ustawie o podatku od towarów i usług.

4. Zmiany, od 1 stycznia 2014 r., przepisów w zakresie ustalania podstawy opodatkowania VAT - em np.:

 • nowa definicja podstawy opodatkowania - pojęcie zapłaty, problemy związane z likwidacją definicji obrotu,
 • konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
 • kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
 • zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT - em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,
 • podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
 • podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,
 • opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania),
 • zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących.
 • faktury korygujące i noty korygujące - zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
 • nowe zasady stosowania zwolnienia z VAT - u dla dostawy towarów używanych - od 1 stycznia 2014 r.
 • zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych z VAT.
 • zasady potrącania VAT naliczonego przy zakupie, najmie i leasingu samochodów oraz przy zakupie paliwa do samochodów, zakup części zamiennych, remonty samochodów, leasing (operacyjny i finansowy) samochodów osobowych, używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników i osoby nie będące pracownikami - zmiany od 1 stycznia 2014 r.
 • pozostałe zmiany od 1 stycznia 2014 r.

5. Zmiany od 1 października 2013 r.:

 • nowe towary objęte metodą odwrotnego obciążenia,
 • wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy w przypadku, gdy dostawca towarów tzw. "wrażliwych" (np. paliw i wyrobów stalowych) nie zapłaci podatku, przypadki, kiedy nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe dostawcy,
 • nowe zasady zwolnienia z VAT - u darowizn artykułów spożywczych,
 • zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne, zmiany od 1 października 2013 r.,
 • pozostałe zmiany.
 • aktualne problemy w rozliczaniu podatku od towarów i usług,
 • odpowiedzi na pytania uczestników.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

 Współpraca:

    

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u  
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2014.02.28 - 2014.02.28 Warszawa 32414 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy