Nowelizacja ustawy VAT 2014 - przepisy obowiązujące od 1.01.2014 r. oraz kompleksowe zmiany od 01.04.2014 dotyczące wydatków związanych z samochodami (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2014.02.28 - 2014.02.28
Miasto: Lublin
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie zmian w podatku VAT wprowadzonych od 1 stycznia 2014 r., a także najważniejszych zmian w podatku VAT wprowadzonych w trakcie 2013 r. Liczne praktyczne przykłady omawiane podczas szkolenia pozwolą na lepsze zrozumienie i zapamiętanie prezentowanych zagadnień.

Program

Program

I.  Zmiany w roku  2014:

1. Obowiązek podatkowy:
a) zmiana zasady ogólnej - nowy moment powstawania obowiązku podatkowego,
b) termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego po  nowelizacji przepisów,
c) usługi częściowe,
d) obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach ciągłych,
e) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok,
f) otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wyświadczeniem usługi,
g)  powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z zapłatą,
h) obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych,
i) dostawy i drukowanie książek oraz czasopism,
j) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy m.in. mediów usług telekomunikacyjnych i niektórych innych usług ciągłych,
k) obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową.

2. Nowe zasady wystawiania faktur:

a) wyeliminowanie faktur wewnętrznych,
b) podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
e) faktury korygujące, duplikaty, oraz noty korygujące w świetle nowych zasad
f) nowy termin na wystawienie faktury (nawet do 15-go następnego miesiąca),
g) zbiorcze faktury,
h) czy można wystawić fakturę przed sprzedażą?
i) wystawianie faktur przez podmioty trzecie, samofakturowanie - nowe zasady
j) zdefiniowanie pojęcia "faktury elektronicznej", nowe zasady umożliwiające zastosowanie e-faktur w obrocie,
k) faktura uproszczona,
l) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT.

3. Nowe, kompleksowe regulacje dotyczące ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług:

a) katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania,
b) obniżka ceny i upust,
c) obniżenie podstawy opodatkowania - czy trzeba będzie posiadać potwierdzenie odbioru korekty,
d) podstawa opodatkowania gdy nie ma wynagrodzenia - aport, barter - nowe zasady.

4. Zmiany dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego

a) nowe terminy i warunki odliczenia podatku naliczonego (m.in. transakcje krajowe, nabycia wewnątrzwspólnotowe, import usług, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca),
b)  obniżenie podatku uzależnione od powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego,
c) kiedy prawo od odliczenia z faktury przed dostawą lub wykonaniem usługi,
d) otrzymanie faktury a możliwość odliczenia podatku naliczonego,

5. Pozostałe zmiany

a) zmiany przepisów w zakresie zwolnień od podatku,
b) nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie towarów.

6.  Pojazdy samochodowe

 a) stan prawny obowiązujący od 1.1.2014 r. do wejścia w życie nowelizacji:
 - odliczenie częściowe (60% nie więcej niż 6 000 zł),
 - brak odliczenia od paliwa,
 - możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów "z kratką",
 b) stan prawny po wejściu w życie nowelizacji:
 - definicja pojazdu samochodowego,
 - definicja wydatku - nabycie, paliwo, eksploatacja,
 - odliczenie pełne  - gdy wyłączne wykorzystywanie na cele działalności gospodarczej,
 - odliczenie częściowe (50%) - gdy wykorzystywanie nie tylko na cele działalności gospodarczej,
- brak możliwości odliczenia podatku VAT paliwa do 30.06.2015 r. gdy wykorzystywanie nie tylko na cele działalności gospodarczej.

II.  Najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie w roku 2013 r.

1. Obrót towarami wrażliwymi (solidarna odpowiedzialność, odwrotne obciążenie, okresy rozliczeniowe),
2. Nieodpłatne przekazanie towarów.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

 Współpraca:

    

Cena* :

430 zł+ 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2014.02.28 - 2014.02.28 Lublin 40514 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy