Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.20 - 2017.09.20
Miasto: Katowice
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Podczas szkolenia   omówimy m.in. międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo, metody unikania podwójnego opodatkowania- zasady stosowania, opodatkowanie zysków zakładów - działalność prowadzoną przez nierezydentów na terytorium RP ,  opodatkowani e  odsetek i należności licencyjnych,  a także opodatkowanie dywidend.
W czasie zajęć przedstawimy przykłady  praktyczne związane z pobieraniem podatku u źródła.

Program

Program

I. Podatek u źródła. Pojęcie i istota:

1. Charakter podatku.
2. Zasady poboru. Rola płatnika.
3. Płatnik. Funkcja i zasady odpowiedzialności.

II. Zasady ogólne. Ustawa o CIT (ustawa o PIT):

1. Podstawa prawna w ustawie o CIT.
a. Należności licencyjne.
b. Odsetki.
c. Dywidendy.
d. Usługi niematerialne.
e. Przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej i morskiej.

2. Podstawa prawna w ustawie o PIT.

3. Przychody osiągane na terytorium Polski.

4. Certyfikat rezydencji:
a. Pojęcie i charakter.
b. Termin ważności.

5. Zwolnienia wynikające z ustawy o CIT:
a. Dywidendy.
b. Odsetki i należności licencyjne.

6. Pojęcie zakładu.

7. Obowiązki dokumentacyjne.

III. Umowy międzynarodowe:

1. Konwencja Modelowa OECD.

2. Znaczenie umów międzynarodowych.

3. Umowy międzynarodowe na konkretnych przykładach.
a. Konstrukcja umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b. Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
c. Należności licencyjne.
d. Dywidendy.
e. Odsetki.
f. Praca najemna.

IV. Wybrane zagadnienia rodzące spory w praktycznym stosowaniu:

1. Cash pooling.
2. Programy komputerowe.
3. Bilety lotnicze.
4. Najem urządzenia przemysłowego.
5. Zagadnienie potrącenia podatku.

V. Planowane zmiany w zakresie podatku u źródła.Prowadzący

Prowadzący

Anna Kiersnowska - Drzewiecka

Prawnik i doradca podatkowy. Ekspert z dziedziny podatku CIT oraz PIT. Autorka wydawnictw: Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług: praca zbiorowa, Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych: praca zbiorowa oraz licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, eGospodarka.pl oraz iform.pl. Anna Kiersnowska - Drzewiecka jest niezwykle elastycznym ekspertem. W zależności od potrzeb i oczekiwań słuchaczy, jej szkolenia przybierają formę wykładów, warsztatów praktycznych lub paneli dyskusyjnych. Codzienna praktyka doradcy podatkowego sprawia, że poruszane na szkoleniach problemy są równie realne co aktualne.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.20 - 2017.09.20 Katowice 817517 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy