Podatek u źródła dla początkujących. Regulacje krajowe. Umowy międzynarodowe. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.20 - 2017.09.20
Miasto: Katowice
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Podczas szkolenia   omówimy m.in. międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo, metody unikania podwójnego opodatkowania- zasady stosowania, opodatkowanie zysków zakładów - działalność prowadzoną przez nierezydentów na terytorium RP ,  opodatkowani e  odsetek i należności licencyjnych,  a także opodatkowanie dywidend.
W czasie zajęć przedstawimy przykłady  praktyczne związane z pobieraniem podatku u źródła.

Program

Program

I. Podatek u źródła. Pojęcie i istota:

1. Charakter podatku.
2. Zasady poboru. Rola płatnika.
3. Płatnik. Funkcja i zasady odpowiedzialności.

II. Zasady ogólne. Ustawa o CIT (ustawa o PIT):

1. Podstawa prawna w ustawie o CIT.
a. Należności licencyjne.
b. Odsetki.
c. Dywidendy.
d. Usługi niematerialne.
e. Przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej i morskiej.

2. Podstawa prawna w ustawie o PIT.

3. Przychody osiągane na terytorium Polski.

4. Certyfikat rezydencji:
a. Pojęcie i charakter.
b. Termin ważności.

5. Zwolnienia wynikające z ustawy o CIT:
a. Dywidendy.
b. Odsetki i należności licencyjne.

6. Pojęcie zakładu.

7. Obowiązki dokumentacyjne.

III. Umowy międzynarodowe:

1. Konwencja Modelowa OECD.

2. Znaczenie umów międzynarodowych.

3. Umowy międzynarodowe na konkretnych przykładach.
a. Konstrukcja umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b. Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
c. Należności licencyjne.
d. Dywidendy.
e. Odsetki.
f. Praca najemna.

IV. Wybrane zagadnienia rodzące spory w praktycznym stosowaniu:

1. Cash pooling.
2. Programy komputerowe.
3. Bilety lotnicze.
4. Najem urządzenia przemysłowego.
5. Zagadnienie potrącenia podatku.

V. Planowane zmiany w zakresie podatku u źródła.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.20 - 2017.09.20 Katowice 817517 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy