Podatkowe zamknięcie roku oraz przegląd podatkowy (VAT, PIT, CIT). (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.10.25 - 2017.10.27
Miasto: Kazimierz Dolny
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podatkowego zamknięcia roku oraz zaprezentowanie zmian do CIT oraz VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Jeśli idzie o zmiany do CIT to mają one przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów.  Jeśli idzie o VAT to przede wszystkim idzie tu o zmiany w zakresie split payment oraz kanonów dochowania należytej staranności.

Program

Program

A. Podatek dochodowy od osób prawnych.

1. Roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.
2. Zakończenie roku podatkowego i bilansowego
a)     Roczna kalkulacja podatku,
b)     Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy,
c)      Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
d)     Deklaracja CIT-8 i inne obowiązki informacyjne,
e)     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.

3. Przychód podatkowy a przychód finansowy - ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania.
a)  otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań)
b)  moment rozpoznania przychodu:

 • zasada ,,pierwszeństwa" jako zasada ogólna,
 • rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od ,,zasady pierwszeństwa",

c) korekta bieżąca lub wsteczna w zakresie: przyznanych rabatów, premii pieniężnych, otrzymanych próbek, nieodpłatnie otrzymanych towarów, korekt obrotu - nowe zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej obowiązujące od 1.01.2016 roku.
d)     katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów,
e)      pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
f)      szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie, kiedy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu, przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji)

5. Koszty uzyskania przychodu - definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie:
a)     koszty związane z przychodem danego roku,
b)     koszty dotyczące lat poprzednich,
c)     koszty przyszłych okresów,
d)     koszty rozliczane kasowo.

6. Korekta kosztów - przepisy obowiązujące od 1.01.2016 roku - kiedy na bieżąco a kiedy wstecz?

7.Płatności gotówkowe w koszty - zmiany od 1.01.2017 roku.

8. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:
a)   wydatki stanowiące koszty podatkowe,
b)   moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

9. Dokumentowanie kosztów.

10. Koszty podatkowe a koszty finansowe.

11. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
a)      uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
b)    ,,zwykłe" zaliczki na podatek dochodowy,
c)      konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
d)     błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?

12. Zwolnienia od podatku - roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.

13. Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika - podatek ,,,u źródła" - obowiązki informacyjne (CIT-10Z, IFT-2),(ORD-U).

14. Obliczenie podatku:
a)    stawka podatku,
b)    odliczenia od dochodu,
c)    dochody osiągane za granicą RP.

15. Zeznanie roczne.

16. Obowiązki roczna w kontekście regulacji o JPK.

17. Ulga innowacyjna od 2016 - dlaczego warto się nią zainteresować?

18. Zmiany przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. - przegląd

19. Zmiany w zakresie jednorazowej amortyzacji

20. Planowane zmiany w CIT które wejdą w życie z dniem 01.01.2018 roku
 
B. Podatek dochodowy od osób fizycznych (płatnik):

1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a)      terminy zapłaty podatku,
b)     deklaracje i informacje w trakcie roku,
c)      roczne deklaracje i informacje.

2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
a)      moment uzyskania,
b)     źródło,
c)      koszty,

3. Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego ,,u źródła" a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1),

4. Inne ,,roczne" obowiązki płatnika.
 
C. Podatek od towarów i usług ;
1.  Split payment (metoda podzielonej płatności):
a) Istota metody split payment.
b) Cel wprowadzenia split payment.
c) Skutki wprowadzenia split payment
d) Funkcjonowanie metody split payment.
e) Zautomatyzowany split payment.

 • Zablokowanie konta VAT na poziomie banku podatnika.
 • Zablokowanie konta VAT na poziomie automatycznego systemu rozrachunkowego.
 • Zablokowanie konta VAT na poziomie banku organu podatkowego.
 • Transakcje kartami płatniczymi

f) Manualny split payment.
g) Split payment na przykładzie innych państw członkowskich.
h) Proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów.

2. Nowe przepisy dotyczące wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych  oraz z rejestru podatników VAT UE:
a) Z jakiego powodu podatnik może być wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych?

 • Zawieszenie działalności gospodarczej.
 • Brak sprzedaży lub zakupów w deklaracji VAT.
 • Inne.

b) Z jakiego powodu podatnik może być wykreślony z rejestru podatników VAT UE?
c) Czy organ podatkowy musi powiadamiać podatnika?
d) Jak się bronić przed wykreśleniem?
e) Jak przywrócić status podatnika VAT po wykreśleniu?
f) Skutki podatkowe do podatnika wykreślonego z rejestru.
g) Skutki podatkowe dla kontrahentów podatnika wykreślonego z rejestru? Czy jest prawo do odliczenia VAT?
h) Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika podpisującego zgłoszenie VAT-R.

3. Mechanizm odwrotnego obciążenia:
a) Pojęcie i zasady funkcjonowania.
b) Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym:

 • Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT.
 • Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT - zmiana od 1 stycznia 2017 r.
 • Warunki zastosowania odwrotnego obciążenia.
 • Problemy praktyczne na gruncie odwrotnego obciążenia w kraju ze szczególnym uwzględnieniem odwrotnego obciążenia w branży budowlanej.
 • Wpływ nowych przepisów o prawie do wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT czynnych na odwrotne obciążenie.

c) Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym:

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 • Import usług.
 • Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 • Uproszczony import towarów.

d) Odliczanie VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.

4. Jednolity Plik Kontrolny (JPK):

 • cel i podstawy prawne wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • kiedy i w jaki sposób organ podatkowy może żądać przekazania JPK,
 • czy wszystkie dane są udostępnione tylko na żądanie,
 • rejestry sprzedaży i zakupu VAT, a JPK,
 • harmonogram podmiotów obejmowanych "systemem" JPK,
 • kto i od kiedy jest obowiązany do stosowania JPK,
 • jak dostosować się do nowych wymagań - czego oczekiwać od dostawcy IT w obsłudze JPK,
 • w jaki sposób organy podatkowe weryfikują składane informacje dotyczące JPK - przykłady postępowań, zapytań, wyjaśnień.

5. Nowe sankcje w podatku VAT - jak się zabezpieczyć:

 • dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT (sankcja podstawowa  - 30 % kwoty zaniżonego VAT, sankcja dodatkowa - 100 % kwoty niezasadnie odliczonego podatku naliczonego, przypadki, w których sankcje nie będą stosowane),
 • w jakich przypadkach sankcja nie będzie naliczona,
 •  nowe sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym związane z podatkiem od towarów i usług, w tym zmiana art. 62 KKS (zaostrzenie sankcji za przestępstwa fakturowe), jak i nowe art. 270a, 271a, 277a KK.
 • brak rejestracji podatnika - a odliczenie podatku naliczonego - ścieżka postępowania, dobra wiara,
 • JPK - jakie sankcje za niedopełnienie obowiązków,
 • klauzula obejścia prawa a VAT - co to jest i kiedy może mieć zastosowanie.

6. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległość dostawcy w VAT:
a) Pojęcie i zasady funkcjonowania mechanizmu solidarnej odpowiedzialności.
b) Towary objęte solidarną odpowiedzialnością.
c) Przesłanki wystąpienia odpowiedzialności solidarnej u nabywcy.
d) Wyłączenia odpowiedzialności nabywcy.
e) Instytucja kaucji gwarancyjnej - zmiany od 1 stycznia 2017 r.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Kazimierzówka*** Wellness and SPA
Góry 10
www.kazimierzowka.pl

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 1 990 zł /os.+ 23%VAT

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  26 - 27.10.2017 r.
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 25.10 do obiadu w dniu 27.10),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 300 PLN+ 23% VAT),
 • bezpłątny pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Strefa WELLNES & SPA
 • bezpłatny parking.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Hotel Kazimierzówka to zupełnie nowe, ciepłe i przyjazne miejsce w Kazimierzu Dolnym, położony zaledwie 300m od Zamku. Od rynku dzielą Państwa minuty, które jednak wystarczają na to, by znaleźć się w ciszy, wśród drzew i niezwykłego pejzażu.

Gości Hotelu obsługuje restauracja KAZIMIERZÓWKA serwująca dania ze świeżych, naturalnych produktów ze znaczącym udziałem produktów regionalnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.10.25 - 2017.10.27 Kazimierz Dolny 843517 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy