Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin: 2018.08.27 - 2018.08.27
Miasto: Poznań
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Dla kogo:

 • pracownicy i właściciele firm
 • księgowi, właściciele biur rachunkowych
 • pracownicy i właściciel kantorów
 • pracownicy banków, spółdzielczych kas  oszczędnościowo - kredytowych,
 • firm inwestycyjnych
 • notariusze
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

 

 

Program

Program

1. Źródła i ratio legis prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: - nowe akty prawe  i nowe obowiązki dla przedsiębiorców:

a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
b) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
c) nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.:

 • cel nowej regulacji
 • kiedy nowa ustawa wejdzie w życie?
 • najważniejsze zmiany związane z nową ustawą

2. Definicja ,,brudnych pieniędzy" i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

3. Definicja zjawiska ,,finansowania terroryzmu"

4. Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska ,,prania pieniędzy" z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu.

5. Zdefiniowanie przedsiębiorców jako instytucji obowiązanej z przypisaniem jej obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu działalności.

6. Obowiązki o charakterze formalnym:

a) opracowanie i wdrożenie procedury,
b) szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego
c) szacowanie ryzyka w oparciu o analizę transakcji,
d) zdefiniowanie i rejestrowanie transakcji podejrzanych,
e) raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej

7) Rozwiązywanie  kazusów zgłaszanych wcześniej drogą elektroniczną lub bezpośrednio z Sali.

8) Rekapitulacja tematu szkoleniaProwadzący

Prowadzący

Mirella Chomont
Radca Prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Doświadczony oskarżyciel skarbowy (były pracownik organów administracji skarbowej), oraz były współpracownik największych  Kancelarii prawnych województwa zachodniopomorskiego  jak i firm  audytorsko-księgowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze Specjalnymi Stefami Ekonomicznymi. Doradza tez wielu firmom działającymi w SSE zarówno w zakresie podejmowania działalności jak i doradztwie podatkowym  .  Jej szkolenia to idealne połączenie praktyki zawodowej z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały dla uczestników.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.08.27 - 2018.08.27 Poznań 683218 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy