Przegląd zmian w PIT, CIT i VAT w 2018 roku. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.01.19 - 2018.01.19
Miasto: Szczecin
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian w  podatku od towarów i usług oraz podatkach dochodowych obowiązujące od 2018 roku. Szkolenie składa się z podzielonych tematycznie ze względu na rodzaj podatku działów (VAT, CIT i PIT). W ten sposób wiedza przekazywana jest kompleksowo i przejrzyście.

Szkolenie adresowane do księgowych, głównych księgowych, właścicieli firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, którzy pragną poznać zmiany podatkowe w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatku VAT, CIT i PIT.

W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje o wszystkich istotnych zmianach podatkowych w 2018r. z praktycznym komentarzem , w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne zarówno w podatku VAT jak i CIT i PIT. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, orzeczeń, problemów etc.

Program

Program

1.    Zestawienie przepisów zmieniających ustawy podatkowe w 2018 r.

2. Zmiany w PIT w 2018 roku:
a) przepisy dotyczące zmian w kwocie wolnej od podatku,
b) przepisy podwyższające o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców,
c) przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podwyższające kwoty zwolnień w PIT oraz poszerzające zakres zwolnień i odliczeń od dochodu,
d) przepisy umożliwiających podatnikom PIT składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień
e) podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów
f) zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
g) zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł;
h) doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych (zdefiniowanie programów).

3. Zmiany w CIT w 2018 roku:
a) zwiększenie do 10 tyś limitu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niewymagających amortyzacji
b) wprowadzenie zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek o małej wartości
c) zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo - rozwojową
d) wprowadzenie nowego podatku od przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych o dużej wartości
e) zmiany w zakresie tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych
f) wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych do podmiotów krajowych podlegających kontroli ze strony Skarbu Państwa lub JST

4.    Zmiany w VAT od 2018 roku:
a)    Split payment
b)   JPK dla mikroprzedsiębiorców.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Szczecin- centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

490 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.01.19 - 2018.01.19 Szczecin 1097017 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy