Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.11 - 2017.12.12
Miasto: Kraków
Cena: 990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIA,  którch celem jest przygotowanie kadry zarządczej do wprowadzenia niezbędnych zmian w funkcjonowaniu firm w obszarze systemów IT wraz z wprowadzeniem metody Split Payment oraz w drugiej części zapoznania z możliwościami i stosowanymi praktykami tzw. ,,best practice" w zakresie rozwiązań IT dedykowanych do masowych weryfikacji ,,Czynnych Podatników VAT", czy generowania plików JPK. Głównym celem szkolenia jest identyfikacja tych funkcjonalnych obszarów IT które będą wymagały odpowiedniego dostosowania w systemach IT, modułach i procesach po wprowadzeniu metody ,,Split Payment".

UCZESTNICY SZKOLENIA:  Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, przedstawicieli działów IT, członków zarządu wszystkich podatników VAT - czynnych i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie wpływu projektowanych przepisów i zapowiedzi MFiR na procesy biznesowe organizacji, a co za tym idzie systemy IT i ich konfigurację.

Program

Program

Dzień I - Rewolucja VAT 2018 - Split payment i inne rozwiązania uszczelniające na gruncie przepisów VAT. Obowiązki i obszary ryzyka dla podatników VAT - obowiązujące i projektowane regulacje prawne:

I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności):

1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment:

a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks? Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku? Czy środki będą oprocentowane?
b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT?
c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach -  ile kont VAT?
d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.

5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT?

6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).

7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?

8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności:
a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).

9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto? Ile wyniesie skonto? Przykłady liczbowe.

10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.

11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.

12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.

II. JPK_VAT w 2018 r.

1. Mikroprzedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.

2. Co to jest JPK_VAT?

3. Czemu służy JPK_VAT?

4. Termin przekazywania JPK_VAT.

5. Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.

6. Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT:
a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze?
d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?

7. JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.

8. Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT? Czy można uniknąć korekty JPK_VAT?

9. Sankcje za błędy w JPK_VAT.

III. Mechanizm odwrotnego obciążenia.

1. Pojęcie i zasady funkcjonowania.

2. Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne?

3. Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT  (usługi budowlane).
a) Kto to jest podwykonawca?
b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
e) Refakturowanie usług budowlanych.
f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.

4. Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco? Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.

5. Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
b) Import usług.
c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
d) Właściwy kurs waluty.
e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6. Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. Należyta staranność w VAT.

1. Co to jest należyta staranność?

2. Należyta staranność na przykładzie:
a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).

3. Jak zachować należytą staranność?

4. Należyta staranność - czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne?

5. Konsekwencji niedochowania należytej staranności.

6. Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

V. Pytania i odpowiedzi.

Dzień II -  Praktyczne wdrożenie zmian w systemach IT:

1. Split payment (metoda podzielonej płatności):
a) Obszary i moduły jakie dotyka od strony IT metoda split payment
b) Co się zmienia, w jakim zakresie, jakie procesy powinny ulec zmianie:

  • Procesy zakładania kont, danych kontrahentów
  • Zapis danych bankowych kontrahenta
  • Procesy wystawiania faktur VAT
  • Procesy płatności
  • Procesy importu wyciągów bankowych
  • Dekrety księgowe- itp

c) Czy zmiany będą wymagały wprowadzenia nowego plan kont, czy rozbudowy analityk?
d) Krok po kroku, jakie zmiany będą niezbędne do wprowadzenia aby firma mogła płynnie prowadzić swoją działalność operacyjną
e) Kto może wykonać zmiany, czy potrzebne będzie wsparcie, a jeśli tak to czyje?
f) Kiedy należy wprowadzić zmiany i dlaczego, czas na testy, krótko o metodyce i etapach wdrożenia

2. Jednolity Plik Kontrolny w VAT - Best practice:
a) Jak powinien przebiegać proces generowania danych
b) Jakie funkcjonalności wspomagają proces weryfikacji danych
c) Gdzie i jak archiwizować dane
d) Czy powinno przechowywać się dane historyczne oraz UPO

3. Czynny Podatnik VAT- technikalia
a) Jak sprawdzić podatnika, czy jest czynny, czy nie? Gdzie?
b) VIES, co to jest?
c) Ręczna weryfikacja na stornach MF, a weryfikacja masowa?
d) Kiedy dokonywać weryfikacji?
e) Jak zautomatyzować proces, jakie są możliwości?
f) Jak zachowywać historyczną informację z potwierdzeniem?Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

   990 zł + 23% VAT - za jedną osobę
   590 zł/os. + 23% VAT - udział w wybranym dniu szkolenia

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.11 - 2017.12.12 Kraków 948017 990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy