Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.01.19 - 2018.01.19
Miasto: Katowice
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową .

Program

Program

1. Nowy zasady klasyfikacji środków trwałych - 1 stycznia 2018 r.
2. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny - 12 sierpnia 2017 r.:

 • W przypadku, których środków trwałych można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ?
 • Limit dla wszystkich środków trwałych oraz limit dla poszczególnych środków trwałych.
 • Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku zaliczek na nabycie środków trwałych ?
 • Utrata prawa do ulgi.
 • Jak postępować w przypadku spółki osobowej ?
 • Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny a pozostałe ulgi w zakresie amortyzacji (stary jednorazowy odpis amortyzacyjny). 
 • Przepisy przejściowe - od kiedy i na jakich zasadach obowiązują nowe regulacje ?

3. Definicja środka trwałego:

 • Własność i współwłasność środka trwałego.
 • Co to jest kompletność środka trwałego?
 • Co to jest przydatność środka trwałego do umówionego użytku?
 • Budynek i budowla na cudzym gruncie.
 • Inwestycje w obcy środek trwały.

4. Wartości niematerialne i prawne:

 • Wartość niematerialne i prawne - zasada ogólna.
 • Wartości niematerialne i prawne, które nie stanowią praw majątkowych.
 • Koszty prac rozwojowych.
 • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa a dodatnia i ujemna wartość firmy. 

5. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne:

 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny. 

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej:

 • Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Pozostałe przypadki.

7. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

8. Zasady ustalania wartości początkowej:

 • Cena nabycia. 
 • Koszt wytworzenia.
 • Środki trwałe wniesione aportem.
 • Środki trwałe nabyte nieodpłatnie.
 • Kiedy kontynuacja amortyzacji ?
 • Różnice kursowe oraz odsetki a zasady ustalania wartości początkowej.
 • Pozostałe przypadki.

9. Modyfikacje wartości początkowej:

 • Ulepszenie środka trwałego.
 • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego.
 • Ulepszenie a remont.  
 • Wartości niematerialne i prawne nie podlegające ulepszeniu.
 • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych.

10. Odpisy amortyzacyjne:

 • Wysokość odpisów amortyzacyjnych.
 • Odpisy miesięczne.
 • Odpisy kwartalne.
 • Odpisy roczne.

11. Metody amortyzacji:

 • Metoda liniowa.
 • Metoda degresywna.

12. Stawki amortyzacji:

 • Stawki z wykazu stawek amortyzacji.
 • Stawki podwyższone.
 • Stawki ustalone indywidualnie.
 • Okresy amortyzacji.

13. Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów:

 • Amortyzacja samochodu osobowego. 
 • Środki trwałe sfinansowane z dotacji a odpisy amortyzacyjne.
 • Pozostałe przypadki - odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

14. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • Leasing operacyjny - warunki/skutki.
 • Leasing finansowy - warunki/skutki.
 • Zbycie oraz oddanie do odpłatnego korzystania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy leasingu.
 • Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

15. Ulga na działalność badawczo rozwojową a amortyzacja - 1 stycznia 2017 r.:

 • Koszty kwalifikowane.
 • Ekspertyzy i opinie jako koszty kwalifikowane. 
 • Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane.
 • Limit odliczeń.

16. Pytania i odpowiedzi.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikaty BDO.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.01.19 - 2018.01.19 Katowice 1080017 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy