Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.28 - 2017.09.29
Miasto: Warszawa
Cena: 1050.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian do CIT oraz VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Jeśli idzie o zmiany do CIT to mają one przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów.  Jeśli idzie o VAT to przede wszystkim idzie tu o zmiany w zakresie split payment oraz kanonów dochowania należytej staranności.

Program

Program

Dzień I - Podatek od towarów i usług:

I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności):

1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Cel wprowadzenia split payment.
3. Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
4. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
a) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks? Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku? Czy środki będą oprocentowane?
b) Kilka zwykłych rachunków w jednym banku - ile kont VAT?
c) Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach - ile kont VAT?
d) Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
5. Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT?
6. Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
7. Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
8. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
a) Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
b) Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
c) Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
9. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto? Ile wyniesie skonto? Przykłady liczbowe.
10. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
11. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
12. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.

II. JPK VAT w 2018 r.:

1) Mikro - przedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
2) Co to jest JPK_VAT?
3) Czemu służy JPK_VAT?
4) Termin przekazywania JPK_VAT.
5) Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
6) Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
a) Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
b) Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
c) Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze?
d) Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
e) Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
f) Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
7) JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
8) Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT? Czy można uniknąć korekty JPK_VAT?
9) Sankcje za błędy w JPK_VAT.

III. Mechanizm odwrotnego obciążenia:

1) Pojęcie i zasady funkcjonowania.
2) Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne?
3) Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT  (usługi budowlane).
a) Kto to jest podwykonawca?
b) Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
c) Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
d) Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
e) Refakturowanie usług budowlanych.
f) Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
4) Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco? Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
5) Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
a) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
b) Import usług.
c) Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
d) Właściwy kurs waluty.
e) Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
6) Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

IV. Należyta staranność w VAT:

1) Co to jest należyta staranność?
2) Należyta staranność na przykładzie:
a) zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
b) zakupów od podatnika VAT czynnego,
c) prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
3) Jak zachować należytą staranność?
4) Należyta staranność -czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne?
5) Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
6) Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

V. Pytania i odpowiedzi.

Dzień II - Podatek dochodowy od osób prawnych:

1) Podatkowa grupa kapitałowa - istota zmian.

2) Ostrzeżenia przed optymalizacją z wykorzystaniem konstrukcji podatkowej grupy kapitałowej.  

3) Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej - minimalny kapitał zakładowy oraz minimalny udział kapitałowy.

4) Funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej - relacja dochodu w przychodach.

5) Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej.

6) Zakaz zmiany stanu osobowego.

7) Darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

8) Podmioty powiązane - relacje przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

9) Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Dochód.  Strata.  Podział dochodów na źródła przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.

10) Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

11) Przychody ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług.

12) Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów.  Nowa definicja dnia poniesienia kosztu.

13) Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności. 

14) Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności. 

15) Koszty finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodów.

16) Koszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów. 

17) Nowa definicja środków trwałych niskocennych.

18) Podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych.

19) Zmiany w zakresie CFC Law.

20) Podatek u źródła - zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

21) Pytania i odpowiedzi.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

  1 050  zł + 23% VAT - za jedną osobę
     590 zł/os. + 23% VAT - udział w wybranym dniu szkolenia

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.28 - 2017.09.29 Warszawa 805017 1050.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy