Samochody a VAT od 1.04.2014 - kompleksowa zmiana zasad rozliczeń. Rozliczanie VAT po zmianach od 1.01.2014 - najczęstsze błędy - praktyczne przykłady - najnowsze wyjaśnienia i interpretacje (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2014.04.09 - 2014.04.09
Miasto: Katowice
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W dniu 1.04.2014 wejdą w życie obszerne zmiany dot. rozliczania VAT w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją i sprzedażą samochodów.

Nowe przepisy mają charakter złożony a ich stosowanie będzie dodatkowo utrudniał fakt, że jest to kolejna, po zaledwie 3 miesiącach, całkowita zmiana przepisów dot. ww. zagadnień.

Przedmiotem pierwszej części wykładu będzie przedstawienie ww. zmian oraz ich wpływu na rozliczanie podatku VAT w praktyce.

Druga część wykładu dotyczy zmienionych zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz momentu odliczania podatku naliczonego, które weszły w życie 1.01.2014.

Powyższe zmiany nadal budzą liczne wątpliwości w praktyce. Wątpliwości te zostały częściowo wyjaśnione przez wytyczne i interpretacje wydane przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe.

W trakcie wykładu zostaną przedstawione wnioski wynikające z analizy ww. wytycznych i interpretacji. Ponadto zostaną omówione praktyczne przykłady stosowania nowych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych błędów popełnianych przez podatników oraz możliwości wdrożenia praktycznych uproszczeń.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych

Program

Program

1. Podatek naliczony - odliczanie VAT;

 • źródło i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
 • moment nabycia prawa do odliczania - jak interpretować nowe przepisy?
 • odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
 • import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
 • rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady) - korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
 • przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
 • odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem "samochodów z tzw. kratką" (homologacją N1) od 01.01.2014 r.
 • odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów od 1.01.2014. (zasady ustalania struktury sprzedaży, "transakcji pomocnicze")

2. Zmiana przepisów dotyczących wykorzystywania w działalności gospodarczej pojazdów samochodowych (od 1.01.2014 r. do 31.01.2014 r.)

 • homolagcja N1 jako warunek pełnego odliczenia VAT - wpływ zmian przepisów homologacyjnych na odliczenie VAT
 • obowiązki dokumentacyjne
 • nowe zasady odliczania przy nabyciu paliw silnikowych oraz usług serwisowych i części zamiennych

3. Odliczanie podatku naliczonego od nabycia samochodów od 1.04.2014 r. (według nowelizacji dokonanej ustawą z 7 lutego 2014 r.)

 • treść decyzji Rady UE zezwalającej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE
 • kiedy odliczenie pełne a kiedy odliczenie 50% kwoty podatku (przeznaczenie)
 • odliczanie VAT od paliwa (okres przejściowy)
 • kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem (obiektywne okoliczności wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej)
 • sposób dokumentowania wykorzystywania pojazdu tylko w działalności gospodarczej (regulaminy, ewidencje)
 • wydatki o charakterze eksploatacyjnym a odliczenie VAT
 • likwidacja zwolnienia dla samochodów używanych z częściowym odliczeniem i opodatkowanie zbycie tych samochodów
 • korekta VAT przy zbyciu pojazdów (60 lub 12 miesięczny okres korekty)

4. Opodatkowanie wykorzystywania samochodów służbowych / związanych z działalnością gospodarczą do celów prywatnych pracownika, członka zarządu, przedsiębiorcy - skutki w VAT,CIT,PIT

5. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego;

 • zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE
 • dostawa towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014
 • nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
 • szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, usługi finansowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
 • zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT od 1.01.2013 (rozliczanie zaliczek po zmianach) - zastosowanie przepisów w 2014
 • omówienie przepisów przejściowych

6. Faktura od 1.01.2014 r. - wymogi formalne

 • przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
 • nowe przepisy w zakresie terminowego wystawiania FV
 • modyfikacje dot. zakresu danych umieszczanych na fakturach
 • przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących szczególne zdarzenia: FV- metoda kasowa, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża; faktura wystawiana przez biura podróży, FV dot. czynności zwolnionych, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
 • kasa rejestrująca a faktura VAT - wystawianie faktur na żądanie
 • wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
 • zbiorcza faktura korygująca w 2014 r.
 • faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
 • przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
 • faktura uproszczona - zastosowanie praktyczne od 1.10.2013 r.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2014.04.09 - 2014.04.09 Katowice 60814 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy