Specjalne Strefy Ekonomiczne dla zaawansowanych. Rozliczenia z zakresu podatku dochodowego inwestora strefowego. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.01.15 - 2018.01.15
Miasto: Katowice
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Specyfika działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) wymaga stałej czujności w zakresie najnowszych interpretacji prawa podatkowego w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu działalności zwolnionej. Nasze seminarium będzie poświęcone przede wszystkim analizie tych interpretacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Państwa rozliczeń podatkowych. Omówione zostaną również najważniejsze zmiany w przepisach o pomocy publicznej i przeanalizujemy wspólnie ich wpływ na obowiązki poszczególnych inwestorów w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z zezwoleń na działalność na terenie SSE. Jak zwykle, będą Państwo mieli również możliwość zadania pytań i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Program

Program

Część I:

 • Charakter i podstawy prawne pomocy publicznej w SSE
 • Status przedsiębiorstwa
 • Duży projekt inwestycyjny

Część II:

 • Inwestycyjne koszty kwalifikowane:
  - zasady obliczania puli pomocy publicznej
  - możliwość zbycia lub wymiany środków trwałych
  - utrata środka trwałego a prawo do zwolnienia
 • Koszty pracy jako koszty kwalifikowane:
  - zasady obliczania puli pomocy publicznej
  - konsekwencje zwalniania pracowników, z którymi związane są koszty kwalifikowane

Część III:

 • Przychody zwolnione i opodatkowane - nowe ,,trendy" w interpretacjach organów skarbowych
 • Zasady alokacji kosztów do przychodów zwolnionych i opodatkowanych - przykłady praktyczne
 • Zasady dyskontowania pomocy publicznej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u  
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.01.15 - 2018.01.15 Katowice 1082817 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy