VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.11.29 - 2017.11.29
Miasto: Opole
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W ramach tzw. dużej nowelizacji VAT wprowadzono szereg regulacji mających przeciwdziałać nadużyciom w VAT. Część nowych obowiązków dotyka również bezpośrednio uczciwych podatników. Nieznajomość nowych regulacji może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, w tym do wymierzenia dodatkowej sankcji VAT. Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z nowymi regulacjami oraz zagrożeniami z nimi związanymi, a także z aktualnym podejściem organów podatkowych w kluczowych kwestiach.

Program

Program

I. Podzielona płatność - VAT zmiany mające obowiązywać od 1.4.2018 (etap: projektu - Sejm RP):
a) pojęcie podzielonej płatności w projekcie ustawy
b) jak ma być realizowany przelew? ,,Rachunek VAT dostawcy"
c) dobrowolność i zakres zastosowania
d) Rachunek VAT -  kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
e) System zachęt:
- brak sankcji VAT
- brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
- przyspieszony zwrot VAT
- rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
f) szczegóły techniczne Rachunku VAT-  nowelizacja prawa bankowego
g) zaliczki a podzielona płatność

II.  Jednolity Plik Kontrolny ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT:
a)  Jednolity Plik Kontrolny - podstawy prawne, zmiany w Ordynacji podatkowej
b) struktury JPK i ich analiza
c) ewidencja VAT (JPK_VAT) jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego
- od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
- dane wymagane w ewidencji i zmiany od 1.1.2017 r.
- korekty ewidencji i pomyłki
- okresy sprawozdawcze
- kontrola podatkowa a JPK_VAT
- pozostałe struktury JPK zwłaszcza w kontekście VAT
- odpowiedzialność podatnika a JPK
d) pozostałe struktury JPK składane na żądanie - od kiedy obowiązują?
e) JPK_WB strukturą automatyczną?

III. Pozostałe zmiany planowane na rok 2018: 
a) planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych - czy i kiedy wejdzie w życie e-paragon?
b) weryfikacja podatników - aktualizowana na bieżąco baza MF
c) zmiany w uldze na złe długi
d) zmiany w zwrocie VAT
e) zaświadczenie dotyczące kontrahenta i jego rozliczeń - uchylenie tajemnicy skarbowej

IV. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2017 r.:
a) zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
b) nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
c) poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
d) zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
e) usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
f) opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
g) przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji - okresy przejściowe
h) świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.

V. Powrót sankcji VAT i nowe sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania VAT:
a) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowej,
b) sankcja w wysokości 100% zaległości - przypadki i zakres ustanawiania,
c) zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r. a sankcja 30%,
d) sankcje VAT a prawo UE,
e) sankcje związane z tzw. ulgą na złe długi
f) redukcja sankcji VAT do 20 %
g) unikanie sankcji VAT - metodologia postępowania

VI. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne - zmiany k.k.s. i k.k.)
1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego - decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
a) pojęcie ,,dokonania dostawy" a sprzedaż towarów


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Krakowska 57-59
077 451 82 01

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.11.29 - 2017.11.29 Opole 959017 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy