VAT 2018 - Split payment oraz bieżące kluczowe problemy. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.08 - 2017.12.08
Miasto: Opole
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W ramach tzw. dużej nowelizacji VAT wprowadzono szereg regulacji mających przeciwdziałać nadużyciom w VAT. Część nowych obowiązków dotyka również bezpośrednio uczciwych podatników. Nieznajomość nowych regulacji może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, w tym do wymierzenia dodatkowej sankcji VAT. Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z nowymi regulacjami oraz zagrożeniami z nimi związanymi, a także z aktualnym podejściem organów podatkowych w kluczowych kwestiach.

Program

Program

1. Omówienie najważniejszych zmian w VAT w latach 2017- 2018:
1.1. Podzielona płatność (split payment) - nowość od 1 kwietnia 2018 r.

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • kto będzie miał obowiązek stosować podzieloną płatność, dla kogo będzie ona dobrowolna
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności)

1.2. Odliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu (WNT, import usług):

 • faktury otrzymane z opóźnieniem a możliwość odliczenia VAT na bieżąco
 • zasady ujęcia korekt, możliwość powstania zaległości podatkowej bez winy podatnika

1.3. Nowe zasady zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym:

 • skrócony termin zwrotu VAT (25 dni) - nowe zasady ustalenia prawa do skorzystania
 • termin podstawowy (60 dni) a uprawnienia organów podatkowych do wstrzymania zwrotu
 • możliwość badania rozliczeń kontrahentów podatnika w ramach złożonego wniosku o zwrot nadwyżki

1.4. Sankcja VAT:

 • okoliczności nałożenia na podatnika sankcji w wysokości 20%, 30% oraz 100%?
 • zapobieganie ryzyku nałożenia sankcji

1.5. Odwrotne obciążenie, odpowiedzialność solidarna:

 • odwrotne obciążenie dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców - definicja podwykonawcy,
 •  refakturowanie usług a status podwykonawcy, usługi kompleksowe i mieszane, kontrakty długoterminowe a nowe przepisy
 • weryfikacja statusu kontrahenta jako podatnika VAT czynnego dla potrzeb odwrotnego obciążenia
 • błędne rozliczenie a późniejsza korekta

2. Praktyczne problemy w VAT:
2.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz usługi międzynarodowe:

 • zasady stosowania stawki 0% i dokumentowania transakcji, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kwestionowania stawki 0%?
 • dostawa z montażem - różnice w rozliczeniu VAT
 • transakcje łańcuchowe, w tym wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (zasady ustalenia miejsca opodatkowania, jak tworzyć umowy i zamówienia, aby zminimalizować ryzyko błędu)
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • zasady odliczenia podatku naliczonego od WNT i importu usług (moment otrzymania faktury a prawo do odliczenia, faktury otrzymane z opóźnieniem, duplikaty faktur, jak ujmować korekty)
 • przeliczenie kwot w walucie obcej na złote
 • ustalenie miejsca świadczenia usług i rozliczenie VAT od usług świadczonych między kontrahentami z różnych krajów (m.in. zasada ogólna, usługi związane z nieruchomościami, rejestracja kontrahenta zagranicznego w Polsce a rozliczenie VAT itp.)
 • obciążenie kontrahenta kosztami dodatkowymi a opodatkowanie VAT (np. koszty zniszczenia towaru, refaktury itp.)

2.2. Czynności nieodpłatne (reklama, reprezentacja, świadczenia na rzecz pracowników):

 • przekazanie gadżetów z logo firmy, ulotek i katalogów reklamowych
 • prezenty dla kontrahentów
 • napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy, spotkania z kontrahentami poza firmą
 • szkolenia i konferencje dla kontrahentów
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody służbowe, telefony, laptopy służbowe, pakiety medyczne, koszty transportu do miejsca pracy i do domu, przekazanie ubioru pracownikowi, świadczenia o charakterze okolicznościowym, bony towarowe, prezenty świąteczne, imprezy integracyjne, szkolenia, ZFŚS)
 • udział w targach i imprezach wystawienniczych, wydatki na wyposażenie i dekorację biura, sponsoring, sprzedaż premiowa, sprzedaż ,,za złotówkę", konkursy i loterie, programy lojalnościowe i motywacyjne, rabaty, premie pieniężne

2.3. Obowiązek podatkowy oraz odliczenie VAT naliczonego:

 • dokonanie dostawy towarów - praktyczne przykłady momentu wykazania VAT w zależności od warunków dostawy
 • kontrowersje związane z uznaniem usługi za wykonaną - konsekwencje VAT
 • wcześniejsze wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT
 • korekty sprzedaży i zakupu - w którym momencie ujmować?
 • faktura oraz inne dokumenty niezbędne do odliczenia - jakie warunki muszą być spełnione aby odliczyć VAT
 • termin odliczenia podatku naliczonego
 • pusta faktura, znikający kontrahent, karuzela podatkowa, wyłudzenia -należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.08 - 2017.12.08 Opole 1027117 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy