VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2018 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.28 - 2018.05.28
Miasto: Wrocław
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przedmiotem warsztatów jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z rozliczeniami w zakresie podatku od towarów i usług.

Praktyczne wskazówki stosowania przepisów podatku VAT opierają się na zdobytym przez trenera doświadczeniu w pracy. Wykładowca prowadzący kurs jest praktykiem, który na co dzień spotyka się z omawianymi zagadnieniami. Dodatkowym atutem szkolenia jest część praktyczna (Case study), rozwiązywanie zadań wzorowanych na autentycznych sprawach podatkowych.

Program

Program

1. Mechanizm funkcjonowania podatku VAT:
a) podstawy prawne; Dyrektywa 2006/112 i krajowe regulacje, czym jest VAT i jaki jest jego charakter?
b) VAT należny a VAT naliczony - zasada neutralności VAT
c) mechanizm odliczenia podatku naliczonego
d) podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych - rozgraniczenia

2. Podatnik VAT - kto podlega VAT?:
a) znaczenie statusu podatnika VAT i obowiązki formalne z tym związane
b) rejestracja dla celów VAT; podatnik VAT czynni i zwolniony
c) zwolnienie podmiotowe z VAT - niski pułap obrotów - brak VAT
d) definicja podatnika VAT - samodzielna działalność gospodarcza, co jest decydujące?
e) skutki uzyskania statusu podatnika VAT

3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług - transakcje krajowe a odwrotne obciążenie:
a) pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług; wzajemność świadczeń
b) nieodpłatne świadczenia w podatku VAT
c) miejsce opodatkowania
d) odwrotne obciążenie (reverse charge)
- czym jest odwrotne obciążenie?
- jakie towary i usługi wchodzą w zakres odwrotnego obciążenia?
- usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem od 2017 r.
- analiza załączników do ustawy w kluczowych w zakresie towarów i usług budowlanych objętych odwrotnym obciążenie,

4. VAT w obrocie międzynarodowym - zagadnienia podstawowe:
a) dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe - zasady opodatkowania; miejsce opodatkowania
b) eksport i import towarów
c) świadczenie i nabywanie usług w obrocie międzynarodowym; problem miejsca opodatkowania usług

5. Podstawa opodatkowania - elementy kalkulacyjne VAT:
a) elementy kalkulacyjne podstawy opodatkowania
b) podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach
c) elementy podstawy opodatkowania
d) składniki nie uwzględniane w podstawie opodatkowania

6. Obowiązek podatkowy a faktura VAT - kiedy ujmować faktury sprzedażowe? :
a) pojęcie obowiązku podatkowego w VAT
b) moment powstania obowiązku podatkowego - dokonanie dostawy/wykonanie usługi jako reguła podstawowa a moment wystawienia faktury
c) szczególny obowiązek podatkowy
d) zaliczki a obowiązek podatkowy
e) obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
f) eksport i import - obowiązek podatkowy
g) przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN

7. Faktura VAT i obowiązki sprawozdawcze podatnika, Jednolity Plik Kontrolny (JPK)/zmiany 2017/2018:
a) funkcja faktury VAT i jej elementy; termin wystawienia faktury, faktury korygujące
b) odpowiedzialność wystawcy faktury
c) noty korygujące
d) faktury w obrocie międzynarodowym
e) wymogi w zakresie przesyłu i przechowywania faktur
f) deklaracja VAT oraz informacje podsumowujące, deklaracje kwartalne a zmiany na 2017 r.
g) ewidencja dla celów VAT
h) faktura elektroniczna w podatku VAT oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej
i) JPK - czym jest i jego znaczenie?
- JPK_VAT, zakres danych wymaganych
- terminy i sposób przesyłania JPK
- pozostałe struktury JPK
- zmiany w ewidencji VAT od 1.1.2017 r.
- JPK a kontrola podatkowa
j) sankcje VAT i odpowiedzialność podatnika - sankcja 30 % i sankcja 100 % od 1.1.2017 r.
k) planowane zmiany w JPK - JPK_WB sporządzany przez banki za okresy dobowe już od września 2017 ?

8. Stawki podatkowe i zwolnienia z opodatkowania:
a) stawka podstawowa 23 %
b) stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania
c) stawka 0 % i warunki jej stosowania przy WDT i eksporcie towarów
d) zwolnienia przedmiotowe z VAT i ich specyfika (zwłaszcza usługi edukacyjne; medyczne; finansowe)
e) problem świadczeń złożonych na przykładach, jak udokumentować zestaw świadczeń?
(najem - media, usługi budowlane a towary)

9. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony) :
a) istota prawa do odliczenia; czym jest podatek naliczony?
b) warunki formalne prawa do odliczenia; faktura zakupowa a VAT naliczony
c) wyłączenia w prawie do odliczenia
d) terminy prawa do odliczenia
e) zwrot VAT 2017 r.

10. Nowy mechanizm podzielonej płatności :
a) czym jest podzielona płatność i jaki jest jej cel wprowadzenia?
b) kto płaci VAT?
c) jak będą dokonywane przelewy?
d) dobrowolność czy obowiązek?
e) skutki dla sprzedawcy i nabywcy
f) obowiązki banków a obowiązki podatnika
g) ,,korzyści"
h) kto poniesie koszty obsługi podzielonych płatności?Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

490 zł + 23% VAT - za jedną osobę
450 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikaty BDO.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.28 - 2018.05.28 Wrocław 533118 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy