odw-VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.04.06 - 2018.04.06
Miasto: Wrocław
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców z różnych przyczyn zainteresowanych niemieckim podatkiem VAT. W szczególności adresatami szkolenia są polskie firmy inwestujące w Niemczech, bądź firmy związane z niemieckimi partnerami handlowymi. Szkolenie jest także dedykowane dla coraz większej liczby powstających w Polsce centrów rozliczeniowych obsługujących zagranicznych podatników.

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem niemieckich regulacji. Szczególny nacisk zostanie położony na transakcje międzynarodowe (towary/usługi), jak i kwestie formalne związane z fakturowaniem/korektą faktur. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, jak i zagadnienia formalne związane z wypełnianiem niemieckich deklaracji podatkowych (analiza poszczególnych pól deklaracji podatkowych).

Szkolenie będzie obrazowane schematami i przykładami ukazującymi problematykę rozliczania podatku VAT w Niemczech.

Program

Program

1. Wprowadzenie - niemieckie regulacje w zakresie VAT:
a) źródła prawa, niemiecka ustawa o VAT i rozporządzenie wykonawcze (UStG, UStDV)
b) rola interpretacji podatkowych i orzecznictwa
c) właściwość miejscowa organów podatkowych
d) rejestracja na VAT w Niemczech, numery podatkowe dla celów VAT w Niemczech i ich struktura

2. Czynności opodatkowane VAT w Niemczech:
a) definicja podatnika (przedsiębiorcy) dla celów niemieckiego VAT
b) opodatkowanie grup podatkowych w Niemczech (Organschaft)
c) pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług w tym tzw. Werklieferung i Werkleistung
d) nieodpłatne świadczenia
e) WDT i WNT na terytorium Niemiec, czasowe przemieszczenie towarów do Niemiec - przypadki w których można uniknąć płacenia VAT w Niemczech
d) dostawy w oparciu o niemiecki magazyn konsygnacyjny - czy jest uproszczenie?
e) dostawa towarów przez polskiego podatnika na terytorium Niemiec

3. Odwrotne obciążenie w Niemczech (VAT rozlicza nabywca):
a) w jakich sytuacjach VAT rozlicza niemiecki nabywca a zagraniczny podmiot unika rejestracji w Niemczech?
b) obowiązek rejestracji na VAT w Niemczech - obowiązki dokumentacyjno - ewidencyjne
c) różnice pomiędzy polskimi a niemieckimi regulacjami w zakresie odwrotnego obciążenia
d) rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem od 1.10.2014 r.

4. Faktura VAT w Niemczech i jej korygowanie a moment obowiązku podatkowego:
a) pojęcie faktury VAT w Niemczech - jakie elementy zawiera niemiecka faktura?
b) faktura VAT a obowiązek podatkowy
c) korygowanie błędnej transakcji w Niemczech - specyfika niemieckiej dokumentacji
d) korygowanie podstawy opodatkowania przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
e) refakturowanie usług w Niemczech
f) samofakturowanie (selfbilling) w Niemczech - Gutschrift

5. Stawki podatkowe w Niemczech i zwolnienia z VAT:
a) stawki podatkowe w Niemczech, stawki preferencyjne, świadczenia złożone
b) zakres zwolnień przedmiotowych (usługi finansowe, edukacyjne)
c) zwolnienie z VAT w przypadku WDT w Niemczech - dokumenty potwierdzające zastosowanie zwolnienia, specyfika działania systemu VIES w Niemczech
d) zwolnienie z tytułu eksportu towarów - potwierdzenie eksportu (dokumenty)

6. Świadczenie i nabywanie usług międzynarodowych:
a) miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, reguła podstawowa i wyjątki
b) usługi związane z nieruchomościami w Niemczech, usługi budowlane na terytorium Niemiec
c) organizowanie targów na terytorium Niemiec - kto rozlicza VAT?
d) import usług z Niemiec - niemiecka faktura VAT i informacja podsumowująca
e) pojęcie siedziby działalności gospodarczej i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
f) obowiązki niemieckiego podatnika w zakresie rozliczania importu usług
g) zmiany dotyczące usług obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

7. Odliczenie podatku naliczonego i wyłączenia w prawie do odliczenia:
a) prawo do odliczenia podatku naliczonego w Niemczech
b) moment odliczenia i wykazywanie podatku naliczonego w deklaracji
c) wydatki niedające prawa do odliczenia VAT w Niemczech
d) odliczenie proporcjonalne w Niemczech - czynności mieszane
e) samochód firmowy wykorzystywany do celów prywatnych a odliczenie VAT
f) granica minimalnego użytkowania - 10 %

8. Kontrola podatkowa z zakresu podatku VAT w Niemczech - uprawnienia organu podatkowego i obowiązki podatnika.

9. Warsztaty: wypełnianie niemieckiej deklaracji podatkowej - analiza poszczególnych wierszy/pól niemieckich deklaracji podatkowych:
a) deklaracje podatkowe i ich rodzaje
b) załączniki do deklaracji
c) informacje podsumowujące
d) sposób sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych
e) ujmowanie obrotów w deklaracji
f) podatek naliczony w deklaracjiLokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikaty BDO.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.04.06 - 2018.04.06 Wrocław 479318 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy