VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.17 - 2018.05.17
Miasto: Gdańsk
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie praktycznie przedstawienie rozliczania obrotu transgranicznego na gruncie przepisów ustawy o VAT. W szczególności szkolenie obejmuje przedstawienie licznych przykładów, kazusów, możliwych opcjonalnych rozwiązań. Szkolenie obejmuje przedstawienie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowych oraz trójstronnych uproszczonych.

Program

Program

I. Sprzedaż w obrocie międzynarodowym:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) Pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT.
b) Obowiązek podatkowy w WDT.
c) Zaliczki na poczet WDT.
d) Podstawa opodatkowania w WDT.
e) WDT towarów własnych. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
f) Przemieszczenia towarów niestanowiące WDT.
g) Warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający.
h) Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do  stawki 0 %.
i) Opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %.
j) Prawidłowe fakturowanie WDT.
k) Korekta WDT.
l)  Magazyn konsygnacyjny.
m) Rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej.

2. Eksport towarów:
a) Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
b) Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów.
c) Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
d) Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.
e) Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %.
f) Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
g) Zaliczka na poczet eksportu towarów.
h) Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT.

3. Sprzedaż usług zagranicę.

II. Zakup w obrocie międzynarodowym:

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
a) Pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT.
b) Wyłączenia z WNT.
c) Przemieszczenia towarów niestanowiące WNT.
d) WNT towarów własnych.
e) Obowiązek podatkowy w WNT.
f) Zaliczki na poczet WNT.
g) Faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT.
h) Podstawa opodatkowania w WNT.
i) Korekta WNT.
j) Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT -  nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury.

2. Import towarów:
a) Pojęcie importu towarów.
b) Podatnik VAT z tytułu importu towarów.
c) Obowiązek podatkowy w imporcie towarów.
d) Podstawa opodatkowania.
e) Procedura uproszczona rozliczania importu towarów.

3. Import usług:
a) Pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług.
b) Obowiązek podatkowy w imporcie usług. Określenie momentu wykonania usługi.
c) Faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy. Prawidłowy kurs.
d) Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r.
e) Pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od 2017 r.
d) Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
e) Import usług w deklaracji VAT - 7.

III. Transakcje łańcuchowe:

1. Definicja.
2. Dostawa ruchoma - jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
3. Dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
4. Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych Komu przypisać organizację transportu?
5. Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych.

6. Studium praktycznych przypadków:
a) transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika - skutki podatkowe,
b) transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms,
c) transport kombinowany,
d) transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej.

7. Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych.

8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.
a) Istota procedury i korzyści z niej płynące.
b) Warunki konieczne do zastosowania procedury.
c) Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury.
d) Transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT.
e) Zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych.

9. Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

IV. JPK - VAT w obrocie międzynarodowym.Prowadzący

Prowadzący

Karolina Gierszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich: Doradca podatkowy; prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca, autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie branżowej.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.17 - 2018.05.17 Gdańsk 545818 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy