Zmiany VAT z uwzględnieniem sankcji w VAT oraz proponowanych zmian dotyczących SPLIT PAYMENT (podzielonej płatności w VAT). (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.29 - 2017.09.29
Miasto: Gdańsk
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jego istotą jest podzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy, oraz część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług (VAT), która będzie wpłacana na jego specjalne konto.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników VAT - czynnych     i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Program

Program

1. Zmiany obowiązujące od 2017 r.:

 • zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem; katalog usług objętych nową regulacją - załącznik nr 14 do ustawy; warunki rozliczenia ww. usług na zasadzie odwrotnego obciążenia, rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem),
 • dwie broszury Ministra Finansów i jej wpływ na rozliczenie podatkowe,
 • podejście organów podatkowych - analiza wybranych interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych oraz płatniczych (modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych),
 • wyłączenie możliwości składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne,
 • ograniczenie możliwości kwartalnego składania deklaracji VAT,
 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmiany w zakresie występowania o zwrot VAT,
 • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT. (rozszerzenie katalogu towarów z załącznika nr 13 do ustawy, nowe warunki niezbędne do złożenia kaucji gwarancyjnej).

2. Split payment -  propozycja nowych regulacji które wejdą w życie w 2018 r.:

 • czy stosowanie podzielonej płatności będzie obowiązkiem?
 • jak i kiedy będzie istniał otworzenia osobnego rachunku VAT,
 • czy z rachunku VAT podatnik będzie mógł swobodnie dysponować środkami pieniężnymi?
 • w jaki sposób dokonać przelewu za pomocą podzielonej płatności?
 • podzielona płatność a sankcje VAT, podwyższone odsetki w VAT, solidarna odpowiedzialność za zapłatę podatku,
 • czy nadal będzie istniał mechanizm revers charge (in. odwrotnego obciążenia)?

3. Jednolity Plik Kontrolny (JPK):

 • cel i podstawy prawne wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • kiedy i w jaki sposób organ podatkowy może żądać przekazania JPK,
 • czy wszystkie dane są udostępnione tylko na żądanie,
 • rejestry sprzedaży i zakupu VAT, a JPK,
 • harmonogram podmiotów obejmowanych "systemem" JPK,
 • kto i od kiedy jest obowiązany do stosowania JPK,
 • jak dostosować się do nowych wymagań - czego oczekiwać od dostawcy IT w obsłudze JPK,
 • w jaki sposób organy podatkowe weryfikują składane informacje dotyczące JPK - przykłady postępowań, zapytań, wyjaśnień.

4. Nowe sankcje w podatku VAT - jak się zabezpieczyć:

 • dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT (sankcja podstawowa  - 30 % kwoty zaniżonego VAT, sankcja dodatkowa - 100 % kwoty niezasadnie odliczonego podatku naliczonego, przypadki, w których sankcje nie będą stosowane),
 • w jakich przypadkach sankcja nie będzie naliczona,
 • nowe sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym związane z podatkiem od towarów i usług, w tym zmiana art. 62 KKS (zaostrzenie sankcji za przestępstwa fakturowe), jak i nowe art. 270a, 271a, 277a KK.
 • brak rejestracji podatnika - a odliczenie podatku naliczonego - ścieżka postępowania, dobra wiara,
 • JPK - jakie sankcje za niedopełnienie obowiązków,
 • klauzula obejścia prawa a VAT - co to jest i kiedy może mieć zastosowanie.

5. Panel dyskusyjny - pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikaty BDO.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.29 - 2017.09.29 Gdańsk 795417 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy