Interpretacja i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - cash flow (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.23 - 2018.05.25
Miasto: Kraków
Cena: 1460.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przeznaczone dla: analityków finansowych, kadry zarządzającej, specjalistów pionów finansowo - księgowych, pracowników komórek controllingu, działów planowania i analiz, komórek kredytowych banków.

Program

Program

Dzień 1:  Warsztaty praktyczne - interpretacja i analiza informacji o przepływach pieniężnych:

1. Rachunek przepływów pieniężnych jako szczególne narzędzie oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa.
2. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych - ocena efektywności działalności - rentowność memoriałowa i kasowa jednostki.
3. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce - identyfikacja symptomów kryzysu finansowego.
4. Kapitał obrotowy jako przedmiot zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.
5. Analiza pionowa i pozioma rachunku przepływów pieniężnych.
6. Analiza ,,8  przypadków" na wybranych przykładach liczbowych.
7. Analiza wskaźnikowa "cash flow" - kierunki i przydatność informacyjna w praktyce.

Dzień 2: Warsztaty praktyczne - technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią:

1. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - metody prezentacji, informacje objaśniające, zawartość merytoryczna pozycji, zgodnie z MSR 7 oraz zaktualizowanym w 2017 roku KSR 1.
2. Wprowadzenie - prezentacja założeń do przykładu praktycznego.
3. Analiza rozwiązania przykładu i komentarze objaśniające.
4. Zastosowanie zestawień technicznych w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
5. Prezentacja zestawień technicznych.
6. Analiza przykładu praktycznego z wykorzystaniem zestawień  roboczych:
a) analiza poszczególnych zestawień pomocniczych,
b) powiązania między zestawieniami pomocniczymi oraz uzgadnianie ich poprawności,
c) ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej,
d) ustalanie i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej,
e) eliminacje zdarzeń niepieniężnych i wartości memoriałowych uwzględnionych przy ustalaniu kwot wpływów i wydatków,
7. Zestawienia pomocnicze jako podstawowe materiały do badania rachunku przepływów pieniężnych,


 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Chopin
Przy Rondzie 2

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 1 460  zł/os. + 23% VAT

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach, (szkolenie odbywa się w dniach  24 - 25.05.2018  r.)
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 23.05 do obiadu w dniu 25.05),
  • 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w dniach:  23 - 25.05.2018 r., (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości  150 zł + 23% VAT),

Cena szkolenia w dniach  24 - 25.05.2018  r. - bez zakwaterowania*:

990 zł + 23%  VAT za jedną osobę
890  zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu dwóch  lub więcej osób z firmy

Cena szkolenia bez zakwaterowania obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.23 - 2018.05.25 Kraków 499118 1460.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy