Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.17 - 2018.05.18
Miasto: Katowice
Cena: 890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął Krajowy Standardzie Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe". Celem standardu jest wyjaśnienie przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczących środków trwałych. Wprowadza nowe kategorie, np: części dodatkowe i definiuje dotychczasowe, np.: części składowe i części peryferyjne. Standard będzie stanowił istotną pomoc dla księgowych i kierowników jednostek sporządzających sprawozdania finansowe.

Omawia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Program

Program

1. Pojęcie środków trwałych:

 • Przepisy ustawy o rachunkowości
 • Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. 
 • Krajowy standard rachunkowości nr 11 Środki trwałe

2. Wycena początkowa środków trwałych:

 • Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych
 • Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego
 • Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej
 • Zakup środka trwałego w walucie obcej
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania
 • Odsetki od kredytu a wartość początkowa

3. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:

 • Środek trwały otrzymany w formie aportu
 • Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty
 • Zakup środka trwałego od osoby fizycznej
 • Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie
 • Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
 • Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela
 • Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

4. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania - OT, Protokół przyjęcia.
5. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:

 • Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego
 • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
 • Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
 • Zaniechanie budowy środka trwałego

6. Amortyzacja środków trwałych:

 • Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej
 • Ustalenie symbolu KŚT
 • Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych
 • Amortyzacja metodą liniową na przykładach
 • Amortyzacja metodą degresywną na przykładach
 • Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji
 • Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa
 • Naliczanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności
 • Korekta wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych
 • Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego
 • Odpisy amortyzacyjne a koszty podatkowe

7. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:

 • Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego ?
 • Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
 • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym
 • Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego
 • Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym
 • Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałeg

8. Rozchód i likwidacja środków trwałych:

 • Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych
 • Udokumentowanie likwidacji środka trwałego
 • Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego
 • Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
 • Likwidacja środka trwałego sprzedanego na złom
 • Konsekwencje rezygnacji z zakupu przedmiotu leasingu
 • Sprzedaż niskocennego składnika majątku wykupionego z leasingu


Prowadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

890 zł + 23% VAT - za jedną osobę
840 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.17 - 2018.05.18 Katowice 542818 890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy