Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.07.05 - 2018.07.05
Miasto: Poznań
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi ze środkami trwałymi.

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął Krajowy Standardzie Rachunkowości Nr 11,,Środki trwałe". Celem standardu jest wyjaśnienie przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczących środków trwałych. Wprowadza nowe kategorie, np: części dodatkowe i definiuje dotychczasowe, np.: części składowe i części peryferyjne. Standard będzie stanowił istotną pomoc dla księgowych i kierowników jednostek sporządzających sprawozdania finansowe.

Omawia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Uczestnicy szkolenia: Służby księgowe, służby inwestycyjne (odpowiedzialni merytorycznie za zadania inwestycyjne) oraz służby techniczne (użytkownicy i dysponenci środków trwałych)

Program

Program

Klasyfikacja środków trwałych 2016 (KŚT):

1. Cel wprowadzenia klasyfikacji:
1.1. Definicja środka trwałego - źródło
1.2. Podstawy przygotowania nowej klasyfikacji - Polska klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
1.3. Pojęcie,,obiektu" czyli podstawowej jednostki ewidencji
1.4. Struktura KŚT
1.5. Podziała środków trwałych na grupy i podgrupy - zasady tworzenia opisów.
1.6. Nowa definicja budynku i budowli
1.7. Klucze powiązań KŚT 2010 - 2016 oraz 2016-2010

2. Zasady klasyfikacji na przykładach.

Krajowy Standard Rachunkowości  nr 11:
3. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard
4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały
5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych - rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych.
5.1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
5.2. Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych
5.2.1. Kryteria geograficzne
5.2.2. Kryteria techniczne.
5.2.3. Kryteria historyczne

6. Wartość początkowa środka trwałego:
6.1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej
6.2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego
6.2.1.Zakup środka trwałego lub pozyskanie po zakończeniu umowy leasingowej
6.2.2. Ujawnienia środków trwałych
6.3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego
6.3.1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych
6.3.2.  Moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym
6.3.3.  Rozliczenie kosztów pośrednich budowy
6.3.4.   Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy
6.3.5.  Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych
6.3.6.  Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
6.3.7.  Nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania
6.3.8. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu
6.3.9.  Zaniechanie inwestycji
6.3.10. Zagadnienia pozostałe dotyczące wartości początkowej

7.  Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
7.1. Ulepszenia środków trwałych
7.1.1. Poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami
7.1.2. Miary wartości użytkowej
7.1.3. Rodzaje ulepszeń
7.1.4. Ulepszenie obcego środka trwałego
7.2. Nakłady na bieżącą eksploatację
7.2.1. Konserwacje a remonty
7.2.2. Remonty bieżące (typowe, awaryjne)
7.2.3. Remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe
7.2.4. Części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.

8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
8.1. Ogólne zasady
8.2. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie
8.3. Likwidacja i  niedobór
8.4. Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej
8.5.  Wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji .Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.07.05 - 2018.07.05 Poznań 658618 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy